Khái niệm, định nghĩa 4dots Free PDF Image Extractor là gì?

4dots Free PDF Image Extractor là một ứng dụng hỗ trợ trích xuất hình ảnh từ tài liệu PDF miễn phí.

 

TÍNH NĂNG:

  • Chuyển đổi ảnh thành 18 định dạng ảnh khác nhau như: JPG, PNG, GIF, BMP, TIFF, JPEG2000, PPM, PBM…
  • Thêm watermark cho ảnh được trích xuất, sau đó điều chỉnh kích thước ảnh và thêm văn bản vào ảnh một cách tự động
  • Hỗ trợ chỉnh sửa hàng loạt
  • Không yêu cầu cài đặt Adobe Acrobat
  • Dịch sang 38 ngôn ngữ
  • Phần này có thể được thực hiện từ dòng lệnh

Tải xuống