510 Elka

Phần mềm 510 Elka là mẫu template miễn phí chuyển thể từ WordPress với 3 cột, sidebar phía bên phải, bài viết thu nhỏ, hình ảnh được hiển thị dưới dạng trình chiếu slide, màu sắc trung tính. Là mẫu thiết kế tuyệt vời cho blog về những chủ đề chung.

 

HƯỚNG DẪN

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEMPLATE VÀO BLOGGER

  • Tải file nén .zip về máy tính và giải nén
  • Vào trang quản trị blog bạn muốn thay mẫu, chọn phần Template ở sidebar bên trái trang quản trị, chọn nút Backup / Restore.

  • Tại cửa sổ mới mở, kích vào nút Choose File và duyệt tới file .xml > chọn Open

  • Sau khi lấy được file .xml, kích vào nút Upload

Tải xuống