Chương trình 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Chương trình 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam là chương trình lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, có năng lực tiêu biểu của Việt Nam, giới thiệu và kết nối hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế.

Chương trình được tổ chức lần đầu năm 2014 và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đối tác. Chương trình hỗ trợ rất hiệu quả cho các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền thông và thúc đẩy hợp tác.

Năm nay là năm thứ 5 chương trình được tổ chức. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV, chương trình có một số thay đổi để hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp và tổ chức. Cụ thể:

Tiêu chí đánh giá, bình chọn 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam:

Các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được đánh giá, bình chọn theo 06 nhóm tiêu chí cơ bản sau đây:

1. Các chỉ tiêu tài chính (vốn, doanh thu, lợi nhuận…)

2. Nhân lực (quy mô, trình độ chuyên môn, tăng trưởng nhân lực…)

3. Thị trường và khách hàng (cơ cấu thị trường, thị phần; tăng trưởng thị phần, thị trường; khách hàng tiêu biểu; công tác chăm sóc khách hàng…)

4. Công nghệ và sản phẩm (năng lực công nghệ/các công nghệ đang sử dụng, các dự án và sản phẩm tiêu biểu, hoạt động R&D, bảo mật và bản quyền…)

5. Công tác lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp (năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, chiến lược, quản trị công ty, tuân thủ pháp luật, văn hoá doanh nghiệp…)

6. Giải thưởng, danh hiệu và các thành tích đặc biệt được công nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động thể hiện trách nhiệm với xã hội của doanh nghiệp (CRS).

Riêng nhóm doanh nghiệp tiêu biểu về công nghệ mới: năng lực về công nghệ và những dự án đã triển khai, số lượng các kỹ sư có bằng cấp, chứng chỉ về công nghệ mới là những tiêu chí quan trọng để lựa chọn.

Hội đồng bình chọn và nguyên tắc lựa chọn:

  • Hội đồng bình chọn do VINASA thành lập, gồm các chuyên gia về những lĩnh vực chuyên môn, đại diện các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí… Hội đồng bình chọn có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá các hồ sơ để lựa chọn ra danh sách 50+10 doanh nghiệp CNTT tiêu biểu Việt Nam.
  • Từng thành viên Hội đồng xem xét, đánh giá độc lập, khách quan từng hồ sơ doanh nghiệp, Hội đồng quyết định theo nguyên tắc đa số. Doanh nghiệp được so sánh, lựa chọn theo lĩnh vực đăng ký tham gia trong hồ sơ.
  • Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, Hội đồng bình chọn tổ chức các đoàn đi thẩm định thực tế tại các doanh nghiệp. Công tác thẩm định có thể được miễn đối với các doanh nghiệp đạt Danh hiệu Sao Khuê năm 2018 do VINASA tổ chức.

Quy trình bình chọn:

  • Bước 1: Phát động chương trình; Doanh nghiệp đăng ký tham gia; BTC xét duyệt hồ sơ
  • Bước 2: Sơ loại hồ sơ: Ban tổ chức lựa chọn các hồ sơ đủ điều kiện tham gia theo tiêu chí, thể lệ của chương trình.
  • Bước 3: Thẩm định thực tế tại các đơn vị qua vòng sơ loại.
  • Bước 4: Tổ chức Hội nghị bình chọn, đánh giá để lựa chọn 50+10 doanh nghiệp hàng đầu.

Cách đăng kí tham gia chương trình 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam

Doanh nghiệp tìm hiểu Thể lệ của chương trình, lựa chọn lĩnh vực đăng ký, điền và gửi hồ sơ (theo mẫu) tham gia Chương trình, gửi bản mềm qua email leadingitcompanies@vinasa.org.vn, cc: anhnt@vinasa.org.vn