6rd

6rd là phương pháp triển khai nhanh IPv6 trên hạ tầng IPv4 – đóng gói các gói tin IPv6 để truyền qua các mạng xương sống IPv4.

Phương pháp này được sử dụng tại ISP Free (Pháp) nhằm triển khai IPv6 nhanh cho hơn 1,5 triểu khách hàng trong năm 2007. Để sử dụng được phương pháp 6rd, khách hàng cần phải có các gateway/router có khả năng hỗ trợ 6rd và có thể “hiểu được” các gói tin IPv6 chứa trong địa chỉ IPv4 và chuyển tiếp chúng qua mạng Internet backbone. ISP sẽ lần lượt thiết lập cho các gateway 6rd xử lý gói tin IPv6 được đưa sẵn trong đường hầm. 6rd là một phương pháp được cải tiến từ kỹ thuật 6to4 cho phép các ISP triển khai IPv6 tới các khách hàng của họ một cách dễ dàng hơn. Việc cải tiến này cho phép các ISP chỉ đảm nhận các gói tin đường hầm IPv6 hướng tới khách hàng của họ, và tất cả các gói tin này phải đựơc kiểm soát bởi các gateway của các ISP.

6rd là một trong những cơ chế chuyển tiếp mà Comcast cũng tiến hành thử nghiệm trước khi triển khai IPv6 ra công đồng.