Khái niệm, định nghĩa Aron WanaCrypt0r 2.0, Generator v1.0 là gì?

Aron WanaCrypt0r 2.0, Generator v1.0phần mềm. Phần mềm này không phải là ransomware nhưng nó cho phép người dùng tạo ra một biến thể WannaCry của riêng mình bằng cách tùy biến chữ, màu sắc, hình ảnh trên màn thông báo với nạn nhân. Nhờ công cụ này mà các hacker sẽ càng phát tán ransomware với tốc độ nhanh hơn nữa.

Ở thời điểm này Aron WanaCrypt0r 2.0 Generator v1.0 vẫn chưa tùy biến sâu hơn về cách hoạt động của ransomware nhưng ai biết được trong tương lai nó sẽ biến chuyển ra sao.