Khái niệm, định nghĩa Asian Silvers / PDVD là gì?

Asian Silvers / PDVD – Mấy film này có nguồn từ châu Á – được 1 nhóm nào đó mua đĩa và đề là của họ. Loại này có đầy ở nhiều nước, dễ mua, dễ tìm thấy. PDVD –> cái này bị cắt subtitle rồi, chất lượng tốt hơn silvers, thường thì = bản DVD nhưng lại release như là VCD