Autodesk

Autodesk là hãng nổi danh chuyên đem tới các phần mềm phục vụ cho kỹ thuật, đặc trưng như là AutoCAD, MAYA, 3DS Max, Revit, Inventor. Dù bạn là thiết kế sư, hay là sinh viên học các ngành dính dáng tới phác họa đều phải dùng phần mềm của Autodesk, nhưng duy nhất 1 số ít có khả năng dùng phần mềm bản quyền. Do đấy gi๏ng bản thảo đấy, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận các phần mềm bản quyền của hãng Autodesk.