eSim (Embedded SIM)

2 tuần trước | E
eSIM là một SIM điện tử, sẽ thay thế cho chiếc SIM nhỏ bằng nhựa mà bạn đang sử dụng kèm với các thiết bị di động hiện tại. Khác với ...

Socket.io

2 tháng trước | S
Socket.io là một module của NodeJs Socket.io được xây dựng nhằm mục đích tạo ra real time NodeJS application, cung cấp cho lập trình ...

Firebase

2 tháng trước | F
Có nhiều cách hiểu về Firebase khi đứng trên các quan điểm khác nhau, sau đây là 2 định nghĩa cơ bản. Firebase là một nền tảng di động ...

ESLint

2 tháng trước | E
ESLint là một chương trình mã nguồn mở, theo thuật ngữ tiếng Anh là JavaScript linting utility do Nicholas C. Zakas viết ra vào tháng ...

Cross origin resources sharing

3 tháng trước | C
Cross origin resources sharing là một cơ chế sử dụng HTTP headers để tương tác với browser, cho phép một webApplication chạy từ một ...

Hoisting trong javascript

3 tháng trước | H
Hoisting trong javascript là một cơ chế mà việc khai báo các variable được đưa lên trên top của scope mà biến đang được sử dụng. Ví đơn ...

Weebly

3 tháng trước | W
Về cơ bản thì weebly cũng giống bao trang khác cho phép bạn tạo website miễn phí nhưng giao diện của weebly cho phép bạn làm việc đơn ...

Live streaming (Phát trực tiếp)

3 tháng trước | L
Live streaming (Phát trực tiếp) đề cập đến phương tiện phát sóng trực tuyến trong thời gian thực cho người xem. Có thể được thực hiện ...

Appium

4 tháng trước | A
Appium là một công cụ kiểm thử tự động các ứng dụng web, native app và hybrid app. Appium được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tự động hóa ...

ReasonML

4 tháng trước | R
ReasonML (hay còn được gọi là Reason) là một cú pháp cho OCaml có thể biên dịch thành native hoặc JavaScript thông qua BuckleScript. ...

WebAssembly (wasm )

4 tháng trước | W
WebAssembly hay wasm định nghĩa một Abstract Syntax Tree (AST) được lưu trữ dưới dạng nhị phân (binary format). WebAssembly được hiểu ...

Lodash

4 tháng trước | L
Lodash có thể xem là phiên bản mở rộng hơn của thư viện underscore, với nhiều chức năng và cho hiệu năng cao hơn. Các hàm tiện ích được ...