Query Builder trong Laravel

7 giờ trước | Q
Query Builder là một giao diện thuận tiện dễ dàng tạo và chạy những truy vấn từ database. Nó có thể được sử dụng để thực thi hầu hết ...

Seeding trong Laravel

9 giờ trước | S
Seeding trong Laravel hay còn gọi là seeder, seed,.. thực ra nó là một class chứa code để tạo ra các dummy data(dữ liệu mẫu) cho ...

Migration trong Laravel

10 giờ trước | M
Migration trong Laravel  là một tính năng giống như một control database có tác dụng quản lý cũng như lưu trữ lại cấu trúc của database ...

Cascading

3 ngày trước | C
Cascading là một layer (tầng) trong hadoop. Được xây dựng bởi Chris Wensel để thay thế cho sự phức tạp của MapReduce trong việc phân ...

Minify 

3 ngày trước | M
Minify hay nói chính xác hơn phải là minify css hoặc minify js. Minify là à kĩ thuật làm giảm bớt dung lượng hiện có của tập tin css ...

R

4 ngày trước | R
R là phần mềm mã mở được thiết kê cho nhu cầu thống kê dữ liệu trực quan, được phát triển bởi Ross Ihaka và Robert Gentleman tại Đại ...

Apache Hadoop

4 ngày trước | A
Apache Hadoop là phần mềm mã nguồn mở (software framework) được xây dựng bởi Doug khi làm việc tại Nutch, để giải quyết việc quản lý dự ...

Tổng Công ty Viễn thông MobiFone

4 ngày trước | T
Tổng Công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT & TT và là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ Viễn ...

Robot Sophia

4 ngày trước | R
Robot Sophia là robot là robot có trí tuệ thông minh nhân tạo cao cấp, có khả năng tự học hỏi kiến thức và hành vi xã hội, Robot ...

Gcalls

6 ngày trước | G
Gcalls là ứng dụng giúp các doanh nghiệp sở hữu giải pháp gọi điện một cách nhanh chóng. Có thể tưởng tượng Gcalls là một phần mềm kết ...

URL hiển thị trong Google AdWords

3 tuần trước | U
URL hiển thị trong Google AdWords là  Địa chỉ trang web xuất hiện cùng với quảng cáo của bạn, thường có màu xanh lá cây. URL hiển thị ...

URL đích trong Google AdWords

3 tuần trước | U
URL đích trong Google AdWords là Địa chỉ URL của trang trong trang web của bạn mà mọi người tiếp cận khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. ...

URL cuối cùng trong Google AdWords

3 tuần trước | U
URL cuối cùng trong Google AdWords là Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. ...

Trang tổng quan trong Google AdWords

3 tuần trước | T
Trang tổng quan trong Google AdWords là Bản tóm tắt có thể tùy chỉnh được và trực quan dữ liệu hiệu suất của tài khoản. Trang tổng quan ...