String.substring()

3 tháng trước | S
String.substring() trong Javascript là một hàm sẵn có trong JavaScript được sử dụng để trả về một phần của chuỗi đã cho từ chỉ mục bắt ...

Math.abs() trong Javascript

3 tháng trước | M
Hàm Math.abs () trong JavaScript được sử dụng để trả về giá trị tuyệt đối của một số. Nó lấy một số làm tham số của nó và trả về giá ...

Noël Bakhtian

3 tháng trước | N
Noël Bakhtian là giám đốc của trung tâm Nghiên cứu năng lượng mới tại phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho. CAES là nỗ lực nghiên cứu giữa ...

Elissa Murphy

3 tháng trước | E
Elissa Murphy là phó chủ tịch kỹ thuật tại Google Cloud, nền tảng điện toán đám mây của công ty cạnh tranh với Amazon Web Services và ...

Carol Zierhoffer

3 tháng trước | C
Bechtel là một trong những công ty kỹ thuật lớn nhất thế giới với 53.000 nhân viên trên toàn thế giới, và Carol Zierhoffer là giám đốc ...

Yanbing Li

3 tháng trước | Y
Tiến sĩ Yanbing Li là phó chủ tịch cấp cao kiêm tổng giám đốc bộ Storage và Availability của VMware (SABU). Cô chịu trách nhiệm về danh ...

Joy Chik

3 tháng trước | J
Joy Chik là phó chủ tịch tập đoàncủa Microsoft, chuyên giám sát các nhóm bảo vệ dữ liệu người dùng và doanh nghiệp trong Office 365, ...

Corinne Yu

3 tháng trước | C
Corinne Yu là phó chủ tịch kỹ thuật tại General Motors, chuyên về các phương tiện tự động. Cô chịu trách nhiệm tuyển dụng và lãnh đạo ...

Kathy Winter

3 tháng trước | K
Kathy Winter là một trong những thành viên nòng cốt của Intel, giúp công ty thành công trong việc mua lại Mobileye trị giá 15 tỷ USD ...

Renee James

3 tháng trước | J
Renee James nổi tiếng trong ngành công nghiệp công nghệ cao như một cựu thành viên cao cấp của Intel, người đã từng nắm quyền chỉ huy ...

Lily Chang

3 tháng trước | L
Trước vai trò này, cô từng là phó chủ tịch Central Engineering cho VMware và trước đó, cô là một kỹ sư R & D. Ngoài việc làm việc ...

Julie Larson-Green

3 tháng trước | J
Julie Larson-Green là người nổi tiếng với 25 năm làm việc tại Microsoft, giữ các vị trí như phó chủ tịch và chief officer. Cô cũng chịu ...

Prachi Gupta

3 tháng trước | P
Prachi Gupta là người điều hành các nhóm kỹ thuật đằng sau LinkedIn’s homepage, feed và sharing products của LinkedIn, đảm bảo rằng nội ...

Reshma Shetty

3 tháng trước | R
Reshma Shetty là người đồng sáng lập và COO của Ginkgo Bioworks, một công ty công nghệ sinh học tiên tiến chuyên về thiết kế DNA tổng ...