Hủy kết bạn & chặn trên Facebook

3 tuần ago in H
Chặn Để ngăn ai đó làm phiền bạn, bạn có thể hủy kết bạn hoặc chặn họ. Bất kỳ ai mà bạn hủy kết bạn hoặc chặn đều sẽ không được thông ...

Phiên hoạt động Facebook

3 tuần ago in P
Bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook từ các máy tính và điện thoại khác nhau cùng lúc. Mỗi nơi bạn đăng nhập là một phiên hoạt động. ...

Xóa tài khoản Facebook

3 tuần ago in X
Xóa tài khoản Facebook là hành động nếu bạn quyết định xóa vĩnh viễn tài khoản của mình thay vì vô hiệu hóa, bạn sẽ không thể truy cập ...

Vô hiệu hóa tài khoản Facebook

3 tuần ago in V
Nếu cần tạm dừng hoạt động của mình trên Facebook, bạn có thể vô hiệu hóa tài khoản. Vô hiệu hóa tài khoản Facebook sẽ hủy trang cá ...

EPS (Encapsulated PostScript)

3 tuần ago in E
EPS là một tập tin mở rộng cho một định dạng tập tin đồ hoạ được sử dụng trong các hình ảnh dựa trên vector trong Adobe Illustrator. ...

Hàm array_column() trong PHP

3 tuần ago in H
Hàm array_column() trong PHP trả về các giá trị từ một cột đơn trong mảng đầu vào. Cú pháp ...

Hàm array_chunk() trong PHP

3 tuần ago in H
Hàm array_chunk() trong PHP chia một mảng thành một số lượng là size các Chunk. Chunk cuối có thể chứa một số lượng phần tử ít ...

Hàm array() trong PHP

3 tuần ago in H
Hàm array() trong PHP trả về một mảng các tham số. Các tham số có thể được cung cấp một chỉ mục với toán tử => trong PHP. Cú pháp Cú ...

Hàm array_change_key_case() trong PHP

3 tuần ago in H
Hàm array_change_key_case() là hàm trả về một mảng với tất cả key trong dạng chữ hoa hoặc chữ thường. Cú pháp ...

Magic Leap One

4 tuần ago in M
 Magic Leap One, hệ thống bao gồm một chiếc kính tên là Lightwear, một bộ điều khiển kết nối vào kính có thể đeo được tên Lightpack và ...

DARPA

4 tuần ago in D
DARPA là tên viết tắt của Cơ quan các dự án phòng thủ tiên tiến trực thuộc Lầu Năm Góc, Hoa Kỳ. Ra đời vào năm 1958, Tổng Thống đời thứ ...

Netflix

4 tuần ago in N
Netflix là một dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ, rất phổ biến ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, giờ đã có mặt tại Việt Nam với ...

Hàm apc_cas()

1 tháng ago in H
Hàm apc_cas() cập nhật một giá trị cũ với một giá trị mới Cú pháp: bool apc_cas ( string $key , int $old , int $new ) cập nhật giá trị ...

Hàm apc_cache_info() trong PHP

1 tháng ago in H
Truy xuất thông tin đã lưu trữ trong kho dữ liệu của APC Cú pháp array apc_cache_info ([ string $cache_type = "" [, bool $limited = ...

Tai nghe khử tiếng ồn

1 tháng ago in T
Tai nghe khử tiếng ồn là tai nghe làm giảm tiếng ồn xung quanh bằng sóng âm (active noise control). Để khử tiếng ồn động, tai nghe phải ...