FEC (Forwarding Equivalence Classes)

3 tháng ago in F
FEC (Forwarding Equivalence Classes) trong MPLS là khái niệm được dùng để chỉ một nhóm các gói được đối xử như nhau qua mạng MPLS ngay ...

LSR (Label switch Router)

3 tháng ago in L
LSR (Label switch Router) là thiết bị (Router hay Switch) sử dụng trong mạng MPLS để chuyển các gói tin bằng thủ tục phân phối nhãn. Có ...

Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
Label stack (Ngăn xếp nhãn) trong MPLS là một tập hợp có thứ tự các nhãn gắn theo gói để truyền tải thông tin về nhiều FEC mà gói nằm ...

Label (Nhãn) trong MPLS

3 tháng ago in L
Nhãn (Label) trong MPLS là một thực thể độ dài ngắn và cố định không có cấu trúc bên trong. Nhãn không trực tiếp mã hoá thông tin của ...

VPSKeys

3 tháng ago in V
VPSKeys là bộ gõ tiếng Việt miễn phí do Hội Chuyên gia Việt Nam (VPS) phát triển. Đây là một trong những bộ gõ tiếng Việt đầu tiên, cho ...

VNI

3 tháng ago in V
VNI là một trong số các quy ước nhập tiếng Việt từ bàn phím quốc tế vào văn bản trên máy tính theo kiểu nhập số sau chữ cái. Gõ tiếng ...

VIQR (Vietnamese Quoted-Readable)

3 tháng ago in V
VIQR (viết tắt của tiếng Anh Vietnamese Quoted-Readable), còn gọi là Vietnet là một quy ước để viết chữ tiếng Việt dùng bảng mã ASCII 7 ...

Font Vietware

3 tháng ago in F
Vietware là font hiện tại ít còn được sử dụng. Font Vietware được chia làm hai phần: Vietware-F (1 byte) gồm khoảng 20 font Vietware-X ...

Font TCVN3

3 tháng ago in F
Font TCVN3 là bộ Font hỗ trợ Tiếng Việt .VnTime bào gồm các font họ TCVN3 (còn gọi là font tiêu chuẩn Việt Nam 3) hay có tên khác là ...

Bộ gõ tiếng Việt

3 tháng ago in B
Bộ gõ tiếng Việt là một loại phần mềm hỗ trợ soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt trên máy tính, thường cần phải có phông ký tự chữ Quốc ...

X-Unikey

3 tháng ago in X
X-Unikey là ứng dụng hỗ trợ người dùng gõ tiếng Việt trong môi trường X Window, dành cho hệ điều hành Linux và FreeBSD. Chương trình có ...

UniKey

3 tháng ago in U
UniKey là chương trình điều khiển bàn phím, hay còn gọi là bộ gõ, hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính, chạy trên hệ điều ...