Sandy Carter

3 tháng trước | S
Sandy Carter là phó chủ tịch của Amazon Web Services về Enterprise Workloads Engineering và Product Management. Cô điều hành các nhóm ...

Aanchal Gupta

3 tháng trước | A
Aanchal Gupta là giám đốc bảo mật tại Facebook, nơi cô quản lí nhiều nhóm phụ trách bảo vệ Facebook khỏi những kẻ xấu trên mạng. Gupta ...

Data science

3 tháng trước | D
Data science là một quá trình phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng các cách sáng tạo (như data inference) và sử dụng công nghệ phát ...

Maximum Flow

3 tháng trước | M
Luồng cực đại là một trong những bài toán tối ưu trên đồ thị tìm được những ứng dụng rất rộng rãi trong cả thực tế cũng như trong lý ...

TensorFlow.js

3 tháng trước | T
TensorFlow.js là một thư viện mã nguồn mở JavaScript tăng tốc WebGL dựa trên trình duyệt, hỗ trợ cho việc training và deploying Machine ...

Prepack

3 tháng trước | P
Prepack là một partial evalutor cho JavaScript, là một JavaScript bundle. Nó sẽ viết lại bundle JavaScript, cho ra một đoạn code JS ...

Breadcrumbs

3 tháng trước | B
Breadcrumbs là một dạng navigation (tập hợp các liên kết) giúp người dùng định vị được vị trí của trang hiện tại để biết mình đang ở ...

Parcel

3 tháng trước | P
✅ Parcel là một web app bundler, phân biệt bởi các kinh nghiệm phát triển của nó. Parcel cung cấp hiệu suất cực nhanh, sử dụng cấu hình ...

Prettier

3 tháng trước | P
Prettier là một opinionated JavaScript code formatter. Nó quy ước một style code bằng cách parse code của bạn và viết lại theo rule ...

Timber

3 tháng trước | T
Timber là một API cho class Log của Android. Nó bổ trợ và nâng cấp cho chức năng log của Android. Ta làm việc đó bằng cách cấy một đối ...

Module events trong NodeJS

3 tháng trước | M
Module events trong NodeJS với lớp đối tượng EventEmitter bên trong nó chính là cốt lõi của kiến trúc hướng sự kiện không đồng bộ trong ...

Ag-grid

3 tháng trước | A
 Ag-grid là một thư viện js được dùng hỗ trợ việc hiển thị dữ liệu dưới dạng lưới bảng trong javascript và các framwork của nó, có khả ...

JBL Free X

3 tháng trước | J
JBL Free X là chiếc tai nghe true wireless của JBL, là phiên bản nâng cấp nhẹ từ JBL Free – chiếc tai nghe true wireless đầu tiên ...

document.URL trong Javascript

3 tháng trước | D
Thuộc tính document.URL trả về kết quả là một chuỗi đại diện đường dẫn URL đầy đủ của trang web hiện tại Ví dụ alert(document.URL);

Pipe trong lập trình

3 tháng trước | P
Pipes transform displayed values within a template. Pipe được dùng để chuyển đổi dữ liệu mà bạn hiển thị lên template cho người dùng có ...