Trình cài đặt

3 tháng ago in T
Một chương trình gọi là trình cài đặt được dùng để cài đặt các tập tin của các ứng dụng, trình điều khiển, hay các phần mềm khác, lên ...

Installation (Cài đặt)

3 tháng ago in I
Việc cài đặt (tiếng Anh: installation hay setup) một chương trình (gồm cả trình điều khiển) là hành động và kết quả của việc đặt một ...

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

4 tháng ago in J
JPEG hay JPG (tiếng Anh, viết tắt cho Joint Photographic Experts Group) là một trong những phương pháp nén ảnh hiệu quả, có tỷ lệ nén ...

WEBP

4 tháng ago in W
.WEBP là một định dạng ảnh mới do Google phát triển nhằm mục đích tối ưu quá cho việc duyệt web, xuất phát từ thực tế là các hình ảnh ...

Wireless Access Point

5 tháng ago in W
Wireless Access Point là thiết bị kết nối mạng không dây được thiết kế theo chuẩn IEEE 802.11b, cho phép nối LAN to LAN, dùng cơ chế ...

Punched card (Thẻ bấm lỗ)

5 tháng ago in P
Thẻ bấm lỗ (punched card) là một mảnh giấy cứng được sử dụng để chứa thông tin kỹ thuật số đại diện bởi sự hiện diện hay không có ...

Delphi

5 tháng ago in D
Delphi là một ngôn ngữ lập trình của hãng Borland dựa trên nền Pascal với các phần mở rộng hướng đối tượng (nên còn có tên gọi trước đó ...

Tenten

5 tháng ago in T
Tenten là sản phẩm do công ty GMO RUNSYSTEM (thành viên chính thức của tập đoàn GMO INTERNET GROUP) ra mắt vào đầu tháng 4/2012. ...

Lỗi 403 Forbidden/Access Denied

5 tháng ago in L
Lỗi 403 Forbidden/Access Denied là mã trạgn thái HTTP thông báo cho biết rằng bạn đang truy cập vào một nơi mà bạn không được phép, ...

Lỗi 402 (Payment required)

5 tháng ago in L
Lỗi 402 (Payment required) là mã lỗi yêu cầu trả tiền Mã lỗi này sẽ được phát triển trong tương lai

Lỗi 401

5 tháng ago in L
Lỗi 401 Unauthoried là một dạng mã trạng thái HTTP xuất hiện trên trình duyệt thông báo website tồn tại nhưng bạn không đủ quyền truy ...

Lỗi 400

5 tháng ago in L
400 Bad Request là mã trạng thái HTTP cho biết yêu cầu bạn gửi đến máy chủ bị sai hoặc gián đoạn và máy chủ không hiểu request này. Lỗi ...

Duyệt web ở chế độ riêng tư

5 tháng ago in D
Duyệt web ở chế độ riêng tư (ẩn danh) là chế độ duyệt web trên trình duyệt mà: Trình duyệt sẽ không lưu dữ liệu trang web, cookie và ...

Truy vấn dữ liệu trong sql

6 tháng ago in T
Truy vấn dữ liệu trong sql là thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được truy xuất thông qua các cột và ...