Tấn công Ping of Death

3 năm trước | T
Ping of Death là kỹ thuật tấn công làm quá tải hệ thống mạng bằng cách gửi các gói tin ICMP có kích thước vượt quá 65.536 byte đến mục ...

Winnuke (DoS Attack)

3 năm trước | W
 Winnuke là DoS attack chỉ có thể áp dụng cho các máy tính đang chạy Windows9x . Hacker sẽ gởi các gói tin với dữ liệu “Out of ...

Traceroute (công cụ truy vết)

3 năm trước | T
Trong máy tính, traceroute (tiếng Việt tạm dịch là công cụ truy vết) là một công cụ chẩn đoán mạng máy tính để hiển thị các tuyến đường ...

Caching Name Server

3 năm trước | C
Caching Name Server không có bất kỳ tập tin CSDL nào. Nó có chứng năng phân giải tên máy trên những mạng ở xa thông qua những Name ...

Secondary Name Server (SNS)

3 năm trước | S
Secondary Name Server được thiết kế để sao lưu tất cả những dữ liệu trên PNS, như vậy khi PNS bị gián đoạn vì một lý do nào đó thì SNS ...

Primary Name Server (PNS)

3 năm trước | P
Mỗi miền phải có một Primary Name Server (PNS). Server này được đăng ký trên Internet để quản lý miền. Mọi người trên Internet đều biết ...

NS (name server)

3 năm trước | N
NS (name server) xác định Name Server khác cho domain Record tiếp theo cần có trong zone là NS (name server) record. Mỗi name ...

SRV (service)

3 năm trước | S
SRV (service) xác định những dịch vụ như những directory service Cú pháp: {IP-address} IN PTR {host-name}

MX (mail exchange)

3 năm trước | M
MX (mail exchange) xác định mail server cho domain. DNS  dùng  record MX  trong  việc  chuyển mail  trên mạng  Internet. Ban  đầu  ...

CNAME (canonical name)

3 năm trước | C
CNAME (canonical name) cung cấp những tên biệt danh (alias) cho tên miền đang có. Thông thường thì máy tính trên internet có nhiều dịch ...

SOA (Start of Authority)

3 năm trước | S
Bản ghi SOA (SOA Record) được hiểu là “Start of Authority“, tức là thông tin xác nhận từ phía máy chủ tiếp nhận của tên ...

Footprinting (In dấu ấn)

3 năm trước | F
Khái niệm Footprinting là một phần của giai đoạn tấn công có chuẩn bị trước và bao gồm việc tích lũy dữ liệu về môi trường của một mục ...

Packet Switching (Chuyển mạch gói)

3 năm trước | P
Nối chuyển gói, hay đơn giản hơn chuyển gói, (Anh ngữ: packet switching), có nơi còn gọi là nối chuyển khung hay chuyển khung, là một ...