Capped Collection MongoDB

3 năm ago in C
Khái niệm Capped collection là giới hạn thích thước collection theo ý muốn và lấy tài liệu dựa trên thứ tự chèn. Bộ sưu tập giới hạn ...

GridFS MongoDB

3 năm ago in G
GridFS là đặc điểm kỹ thuật MongoDB để lưu trữ và lấy các tập tin lớn như hình ảnh, file âm thanh, file video và các tập tin khác. Đây ...

XSS (Cross-site Scripting)

3 năm ago in X
Định nghĩa Cross-site Scripting (XSS) là lỗ hổng cho phép hacker có thể chèn những đoạn mã client-script (thường là Javascript hoặc ...

IT

3 năm ago in I
Information Technology : Công nghệ thông tin. IT là ngành nghề, không có khái niệm “một IT”, chỉ có người chuyên ngành về ...

Blue hat hacker

3 năm ago in B
– Hacker mũ xanh/samurai: là những chuyên gia lập trình tài năng, được các hãng như Microsoft mời về làm việc chuyên tìm lỗi cho ...

Grey hat hacker

3 năm ago in G
Hacker “mũ xám” hay “mũ nâu” là thuật ngữ chỉ những tin tặc lão luyện, thường có xu hướng tấn công các mục tiêu vì tò mò ...

Black hat hacker

3 năm ago in B
Hacker mũ đen – Black Hat Hacker là từ thường được gọi những người mà hành động thâm nhập là có mục đích phá hoại, hoặc vi phạm ...

White hat hacker

3 năm ago in W
Hacker mũ trắng là gì? Là những người thích tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật trong một hệ thống máy tính với mục đích “vá” những lỗ hổng ...

Webpage

3 năm ago in W
Nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ webpage là gì, nhầm lẫn giữa webpage và website. Một website hay 1 blog có rất nhiều trang web, mỗi ...

PageRank

3 năm ago in P
Google PageRank hay PageRank là một chỉ số, Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi webpage trong bất kỳ một website nào. ...

SEO

3 năm ago in S
Seo là gì?  SEO (Search Engine Optimization) Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm SEO (Theo dịch sang Tiếng Việt) đó là một tổ hợp (Hay tập hợp) ...

CSS

3 năm ago in C
Giới thiệu CSS Search Engine Optimization CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng anh (Cascading Style Sheet), CSS được tổ chức World Wide ...

CakePHP

3 năm ago in C
CakePHP là một Framework cho php. Mục đích của nó là cung cấp một framework cho người sử dụng php phát triển những ứng dụng web nhanh, ...

Framework

3 năm ago in F
Khi viết một trang web (hay một ứng dụng), có nhiều thứ mình phải viết đi viết lại nhiều lần, như là việc kiểm tra user này đã đăng ...

PHP

3 năm ago in P
PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor“) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát ...