IIS (Internet Information Services)

3 năm trước | I
Khái niệm IIS (Internet Information Services) IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản ...

Nginx

3 năm trước | N
Nginx là một máy chủ proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và ...

Apache

3 năm trước | A
Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều ...

Web Application Firewall (WAF)

3 năm trước | W
Web Application Firewall – WAF là giải pháp bảo mật toàn diện và mạnh mẽ dành cho các ứng dụng Web. WAF đưa ra một phương thức ...

Webapp (Ứng dụng web)

3 năm trước | W
Trong kỹ thuật phần mềm, một Ứng dụng web hay webapp là một trình ứng dụng mà có thể tiếp cận qua web thông qua mạng như Internet hay ...

OWASP (Open Web Application Security Project)

3 năm trước | O
OWASP (Open Web Application Security Project) là 1 dự án mở về bảo mật ứng dụng web, dự án là sự cố gắng chung của cộng đồng với mục ...

ModSecurity

3 năm trước | M
ModSecurity là một sản phẩm thuộc dự án OWASP, cho phép người dùng cấu hình, tùy chỉnh các phương thức phát hiện tấn công vào web ...

Trojan

3 năm trước | T
Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troian, là một loại phần mềm ác tính. Nói cho dễ hiểu thì đây là chương trình điệp viên được cài vào ...

Process (quá trình)

3 năm trước | P
Quá trình (process) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Nó bao gồm bộ nhớ cần thiết để chạy chương ...

Tờ ghi nhớ câu lệnh Linux/Ubuntu/Debian

3 năm trước | T
Trình bày một cách khoa học, dễ tìm. Một cách học lệnh dễ nhớ. Đối với những người bắt đầu làm quen với Ubuntu/Linux, việc làm quen với ...

Keylogger

3 năm trước | K
Keylogger hay “trình theo dõi thao tác bàn phím” theo cách dịch ra tiếng Việt là một chương trình máy tính ban đầu được ...

Syskey

3 năm trước | S
Để bảo vệ hệ thống Windows bằng mật khẩu hiện có khá nhiều cách, trong đó cách thường được áp dụng là sử dụng phần mềm của hãng thứ ba. ...

Knoppix

3 năm trước | K
Knoppix là một hệ điều hành có thể chạy trực tiếp hoàn toàn trên CD hay DVD mà không cần cài đặt bất cứ yếu tố nào lên ổ cứng. Knoppix ...

Metasploit Framework

3 năm trước | M
1. Khái niệm Metasploit Framework: Metasploit Framework là một môi trường dùng để kiểm tra ,tấn công và khai thác lỗi của các service. ...

Nessus

3 năm trước | N
Nessus là một phần mềm quét lỗ hổng khá toàn diện. Mục tiêu của nó là phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn trên các hệ thống được kiểm tra ...