Hệ điều hành đa vi xử lý

3 năm ago in H
Hệ điều hành đa vi xử lý là các hệ điều hành dùng điều khiển sự hoạt động của các hệ thống máy tính có nhiều bộ vi xử lý. Các hệ điều ...

Hệ thống xử lý thời gian thực

3 năm ago in H
Hệ thống xử lý thời gian thực được sử dụng khi có những đòi hỏi khắt khe về thời gian trên các thao tác của bộ xử lý hoặc dòng dữ liệu, ...

Hệ thống phân tán

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống phân tán: Hệ thống phân tán cũng tương tự như hệ thống chia xẻ thời gian nhưng các bộ xử lý không chia xẻ bộ nhớ và ...

Hệ thống song song

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống song song: Ngoài các hệ thống chỉ có một bộ xử lý còn có các hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng chia xẻ hệ thống đường ...

Hệ thống chia xẻ thời gian

3 năm ago in H
Hệ thống chia xẻ thời gian là một mở rộng logic của hệ đa chương. Hệ thống này còn được gọi là hệ thống đa nhiệm (multitasking). Nhiều ...

Hệ thống xử lý theo lô đa chương

3 năm ago in H
Khái niệm Hệ thống xử lý theo lô đa chương: Khi có nhiều công việc cùng truy xuất lên thiết bị, vấn đề lập lịch cho các công việc là ...

IBM System/360

3 năm ago in I
IBM System/360 (S/360) là họ hệ thống máy tính trung tâm lớn được IBM công bố ngày 07 tháng 4 năm 1964. Đây là lần đầu tiên một họ máy ...

Thiết bị ngoại vi

3 năm ago in T
Khái niệm: Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập ...

Hệ thống xử lý theo lô

3 năm ago in H
Trong giai đoạn 1955 – 1965, hệ thống xử lý theo lô ra đời, nó lưu các yêu cầu cần thực hiện lên băng từ, và hệ thống sẽ đọc và thi ...

Assembly language – Hợp ngữ

3 năm ago in A
Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân ...

Fortran

3 năm ago in F
* Khái niệm: Fortran (hay FORTRAN) là một ngôn ngữ lập trình biên dịch, tĩnh, kiểu mệnh lệnh được phát triển từ thập niên 1950 và vẫn ...

Operating system – Hệ điều hành

3 năm ago in H
* Khái niệm Hệ điều hành: Hệ điều hành là một hệ thống các chương trình hoạt động giữa ngƣời sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. ...

OwnCloud

3 năm ago in O
* Khái niệm: OwnCloud là một mã nguồn mở miễn phí và ứng dụng web mạnh mẽ để đồng bộ hóa dữ liệu, chia sẻ tập tin, và lưu trữ từ xa của ...

Full-duplex – Song công toàn phần

3 năm ago in F
Nếu tín hiệu có thể đồng thời chạy theo hai hướng, kênh truyền thông được gọi là song công toàn phần (full-duplex). Mạng điện thoại hữu ...