SASS

2 năm ago in S
Sass là viết tắt của cụm Syntactically Awesome Style Sheets, được thiết kế ra bởi Hampton Catlin và do Natalie Weizenbaum lập trình. ...

CherryPy

2 năm ago in C
CherryPy là một framework phát triển Web hướng đối tượng theo phong cách pythonic. THÔNG TIN CHÍNH CherryPy cho phép các nhà phát triển ...

Jinja2

2 năm ago in J
Jinja2 là một template engine cho Python với đầy đủ tính năng mà một template engine cần phải có với khả năng hỗ trợ Unicode, I18n, và ...

Flask

2 năm ago in F
Flask là một web frameworks, nó thuộc loại micro-framework được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Python.  THÔNG TIN CHÍNH Lask cho phép ...

Varnish

2 năm ago in V
Varnish là một ứng dụng mã nguồn mở (Open source) có tác dụng lưu lại bộ nhớ đệm của website bằng phương thức làm proxy trung gian giữa ...

LAMP

2 năm ago in L
LAMP là chữ viết tắt của các từ  Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc ...

Virtual Host

2 năm ago in V
Virtual Host là một cấu hình trong Apache để cho phép nhiều domain cùng chạy trên một máy chủ. THÔNG TIN CHÍNH Có một khái niệm khác ...

OAuth

2 năm ago in O
OAuth là tiêu chuẩn mở được dùng trong việc trao quyền cho một ứng dụng (client) truy cập các dịch vụ của ứng dụng khác (service ...

OpenID

2 năm ago in O
OpenID là một tiêu chuẩn mở (open standard) dùng cho việc xác thực người dùng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ OpenID còn được gọi là ...

RESTful Web Service

2 năm ago in R
RESTful Web Service là các Web Service được viết dựa trên kiến trúc REST. REST đã được sử dụng rộng rãi thay thế cho các Web ...

Debug

2 năm ago in D
Debug là quá trình tìm kiếm ra lỗi hay nguyên nhân gây ra lỗi (bug ở đâu) để có hướng sửa lỗi (fix bug). Bugs là các con bọ, bọ này ám ...

Buffer

2 năm ago in B
Buffer là một vùng nhớ physical memory được dùng để làm vùng chứa data tạm thời trước khi chuyển đến một nơi khác. THÔNG TIN CHÍNH ...

Ngôn ngữ lập trình Ruby

2 năm ago in N
Ruby là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, có khả năng phản ứng. Theo tác giả Yukihiro “Matz” Matsumoto, Ruby chịu ảnh ...

Ngôn ngữ lập trình GO

2 năm ago in N
Go là một ngôn ngữ lập trình được thiết kế dựa trên tư duy lập trình hệ thống. Go được phát triển bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken ...

Terminal

2 năm ago in T
Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông ...