Khái niệm, định nghĩa Bastion host là gì?

Bastion host là những máy mà ở đó, công tác bảo vệ nó được cán bộ quản trị mạng đặc biệt quan tâm.

Một cổng ứng dụng th­ờng đ­ợc coi như­ là một pháo đài (bastion host), bởi vì nó đ­ợc thiết kế đặt biệt để chống lại sự tấn công từ bên ngoài.

Bastion host thường có những đặc điểm sau :

• Internet có thể“nhìn thấy” bastion host. Trong trường hợp bastion host là cổng ra vào mạng của chúng ta nhưgateway ngoài, tất cảcác kết nối vào hệ thống máy chủcủa chúng ta đều phải đi qua bastion host và dĩnhiên, tất cả Internet đều có thểkết nối với máy này.

• Bastion host ít khi được bảo vệbởi thiết bịkhác chống lại các tấn công thông qua mạng. Trong nhiều trường hợp nhiệm vụbản thân bastion là bảo vệmáy khác.

• Bastion phải có khảnăng tựbảo vệ. Các quản trịviên phải thiết kếbastion host sao cho khó có thể“bẻ” khóa đểxâm nhập vào nhất. Đặc biệt, các nguy cơbịxâm nhập tới quyền root phải giảm xuống tối thiểu. • Bastion host luôn được giảthiết là bịxâm nhập. Do bastion host là những lớp phòng thủ đầu tiên, nên nó có nguy cơbịxâm nhập lớn nhất. Trong các thiết kếfirewall, chúng ta phải luôn đánh giá được mức độthiệt hại cũng nhưkhảnăng phục hồi bastion host một khi nó bịxâm nhập.

• Hoạt động của bastion host cần được kiểm soát chặt chẽnhất. Các quản trị viên phải chú ý tới hệthống log, các công cụkiểm tra tính toàn vẹn của hệ thống tập tin của bastion host đểphát hiện sớm nhất các ý định xâm nhập, hay việc xâm nhập các máy này.

Những biện pháp đảm bảo an ninh của một bastion host là:

Bastion host luôn chạy các version an toàn (secure version) của các phần mềm hệ thống (Operating system). Các version an toàn này đ­ợc thiết kế chuyên cho mục đích chống lại sự tấn công vào Operating System, cũng nh­ là đảm bảo sự tích hợp firewall.

Chỉ những dịch vụ mà ng­ời quản trị mạng cho là cần thiết mới đ­ợc cài đặt trên bastion host, đơn giản chỉ vì nếu một dịch vụ không đ­ợc cài đặt, nó không thể bị tấn công. Thông th­ờng, chỉ một số giới hạn các ứng dụng cho các dịch vụ Telnet, DNS, FTP, SMTP và xác thực user là đ­ợc cài đặt trên bastion host.

Bastion host có thể yêu cầu nhiều mức độ xác thực khác nhau, ví dụ nh­ user password hay smart card.
Mỗi proxy đ­ợc đặt cấu hình để cho phép truy nhập chỉ một sồ các máy chủ nhất định. Điều này có nghĩa rằng bộ lệnh và đặc điểm thiết lập cho mỗi proxy chỉ đúng với một số máy chủ trên toàn hệ thống.
Mỗi proxy duy trì một quyển nhật ký ghi chép lại toàn bộ chi tiết của giao thông qua nó, mỗi sự kết nối, khoảng thời gian kết nối. Nhật ký này rất có ích trong việc tìm theo dấu vết hay ngăn chặn kẻ phá hoại.
Mỗi proxy đều độc lập với các proxies khác trên bastion host. Điều này cho phép dễ dàng quá trình cài đặt một proxy mới, hay tháo gỡ môt proxy đang có vấn để.

Ưu điểm

Cho phép ng­ời quản trị mạng hoàn toàn điều khiển đ­ợc từng dịch vụ trên mạng, bởi vì ứng dụng proxy hạn chế bộ lệnh và quyết định những máy chủ nào có thể truy nhập đ­ợc bởi các dịch vụ.
Cho phép ng­ời quản trị mạng hoàn toàn điều khiển đ­ợc những dịch vụ nào cho phép, bởi vì sự vắng mặt của các proxy cho các dịch vụ t­ơng ứng có nghĩa là các dịch vụ ấy bị khoá.
Cổng ứng dụng cho phép kiểm tra độ xác thực rất tốt, và nó có nhật ký ghi chép lại thông tin về truy nhập hệ thống.
Luật lệ lọc filltering cho cổng ứng dụng là dễ dàng cấu hình và kiểm tra hơn so với bộ lọc packet.

Hạn chế

Yêu cầu các users thay đổi thao tác, hoặc thay đổi phần mềm đã cài đặt trên máy client cho truy nhập vào các dịch vụ proxy. Chẳng hạn, Telnet truy nhập qua cổng ứng dụng đòi hỏi hai b­ớc để nối với máy chủ chứ không phải là một b­ớc thôi. Tuy nhiên, cũng đã có một số phần mềm client cho phép ứng dụng trên cổng ứng dụng là trong suốt, bằng cách cho phép user chỉ ra máy đích chứ không phải cổng ứng dụng trên lệnh Telnet.
Cổng vòng (circuit-Level Gateway)

Cổng vòng là một chức năng đặc biệt có thể thực hiện đ­ợc bởi một cổng ứng dụng. Cổng vòng đơn giản chỉ chuyển tiếp (relay) các kết nối TCP mà không thực hiện bất kỳ một hành động xử lý hay lọc packet nào.

Hình d­ới đây minh hoạ một hành động sử dụng nối telnet qua cổng vòng. Cổng vòng đơn giản chuyển tiếp kết nối telnet qua firewall mà không thực hiện một sự kiểm tra, lọc hay điều khiển các thủ tục Telnet nào.Cổng vòng làm việc nh­ một sợi dây,sao chép các byte giữa kết nối bên trong (inside connection) và các kết nối bên ngoài (outside connection). Tuy nhiên, vì sự kết nối này xuất hiện từ hệ thống firewall, nó che dấu thông tin về mạng nội bộ.

Cổng vòng th­ờng đ­ợc sử dụng cho những kết nối ra ngoài, nơi mà các quản trị mạng thật sự tin t­ởng những ng­ời dùng bên trong. Ưu điểm lớn nhất là một bastion host có thể đ­ợc cấu hình nh­ là một hỗn hợp cung cấp Cổng ứng dụng cho những kết nối đến, và cổng vòng cho các kết nối đi. Điều này làm cho hệ thống bức t­ờng lửa dễ dàng sử dụng cho những ng­ời trong mạng nội bộ muốn trực tiếp truy nhập tới các dịch vụ Internet, trong khi vẫn cung cấp chức năng bức t­ờng lửa để bảo vệ mạng nội bộ từ những sự tấn công bên ngoài.