Khái niệm, định nghĩa Battery Saver là gì?

Battery Saver là một chức năng của Windows 10.

Chứng năng Battery Saver trong Windows 10 cũng tương tự như chức năng trong các thiết bị Android hoặc chế độ năng lượng thấp trong iOS. Khi được kích hoạt, Battery Saver sẽ điều chỉnh cách Windows hoạt động để kéo dài tuổi thọ pin lâu nhất có thể. Battery Saver cũng thêm một số cài đặt Windows, nhưng có hai điều mà hầu hết người dùng sẽ nhận thấy ngay.