Khái niệm, định nghĩa Beego là gì?

Beego có thể làm bạn gợi nhớ đến web framework Django dành cho Python. Ngôn ngữ này đi kèm với một loạt các tính năng phổ biến cho ứng dụng web, được tổ chức thành tám mô-đun có thể được sử dụng hoặc bỏ qua khi cần thiết. Ngoài ra, nó cũng bao gồm object-relationship map (ORM) để truy cập dữ liệu, bộ built-in cache handler, session handling tools, cơ chế ghi nhật ký và thư viện cho các operation với những đối tượng HTTP.

Beego tương tự như Django nằm trong các command-line tool. Ví dụ, bạn có thể sử dụng lệnh bee để tạo một ứng dụng Beego mới hoặc quản lý các ứng dụng hiện có.