Khái niệm, định nghĩa CAM video là gì?

CAM video được thu trực tiếp từ các rạp chiếu phim bằng máy quay kỹ thuật số, đôi khi có sử dụng chân cắm mini, vì thế máy quay có thể rung. Tùy theo vị trí ngồi mà phim được quay từ các góc độ khác nhau. Âm thanh được lấy từ micro onboard của máy quay và trong đó thường xuyên có tiếng ồn vì thu từ rạp. Do đó, chất lượng âm thanh, hình ảnh thường rất kém, nhưng đôi khi cũng có may mắn, rạp chiếu phim khá trống và âm thanh sẽ được thu tốt hơn.

Các bản cam thường là không hợp pháp do được quay trộm ở trong rạp khi họ mua vé vào xem.