Khái niệm, định nghĩa CCDA (Cisco Certified Design Associate) là gì?

CCDA (Cisco Certified Design Associate): Chứng chỉ chỉ của Cisco chuyên về thiết kế mạng, thiết kế hệ thống mạng.

Có thể nắm vững từ từng bước từ việc chuẩn bị, lên kế hoạch, thực hiện thiết kế, kiểm tra hoạt động đến việc bảo trì hoạt động của một hệ thống mạng.