Khái niệm, định nghĩa Codecademy là gì?

Codecademy là một trang web chứa các khóa học lập trình, cụ thể là về một số ngôn ngữ như Javascript, PHP, Python, Ruby, HTML & CSS và các kỹ năng khác như làm một trang web với HTML và CSS, sử dụng Git, Command Line, hay học về framework Rails, AngularJS, hoặc học cách sử dụng API của các trang YouTube, Github, SoundCloud, … Ngoài ra trang này còn có một số bài tutorial ngắn về một số chủ đề có thể xem tại mục articles.

Các bài học của trang có mức độ đơn giản, rất thích hợp cho những người mới bắt đầu, còn đối với những người đã có căn bản và có nhu cầu học sâu hơn thì không phù hợp lắm