Khái niệm, định nghĩa CVD là gì?

CVD là tổng hợp của VCD và SVCD –> cỡ màn hình 352×240nhưng dựa trên định dạng MPEG2 –> chả có nhóm nào release cái này hết.