3GPP

2 năm ago in 3
Dự án đối tác thế hệ thứ 3 (viết tắt tên tiếng Anh là 3GPP) là một sự hợp tác giữa các nhóm hiệp hội viễn thông, nhằm tạo ra một tiêu ...

360 Total Security

2 năm ago in 3
Khái niệm 360 Total Security: Là một phần mềm diệt virus, tuy nhiên ở Việt Nam thì phần mềm này ít được biết đến với danh nghĩa là phần ...