Apache

2 năm ago in A
Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều ...

API (Application Programming Interface)

2 năm ago in A
Một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng anh Application Programming Interface hay API) là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ...

Assembly language – Hợp ngữ

3 năm ago in A
Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân ...

AppleTalk

3 năm ago in A
AppleTalk là một trong các công nghệ mạng truyền thống từng được sử dụng, một bộ các giao thức độc quyền phát triển bởi Apple Inc cho ...

An ninh mạng

3 năm ago in A
An ninh Mạng – Network Security là gì? Có những lúc, ví dụ như khi bạn rời văn phòng về nhà khi kết thúc ngày làm việc, bạn sẽ ...

Ảo hóa

3 năm ago in A
Khái niệm Ảo hóa: Ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy tính và phần mềm chạy trên ...