A4-Insecure Direct Object References

4 năm trước | A
A4-Insecure Direct Object References là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Nguy cơ trong nhóm A4 thường được gặp trong ...

A2-Cross Site Scripting (XSS)

4 năm trước | A
A2-Cross Site Scripting (XSS) là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. XSS xuất hiện khi một ứng dụng web cho phép người dùng ...

A1-Injection

4 năm trước | A
A1-Injection là một nhóm các loại lỗ hổng do OWASP phân loại. Nhóm A1-Injection này bao gồm các lỗ hổng như SQL injection, OS command ...

ARM (Advanced RISC Machine)

4 năm trước | A
Khái niệm, định nghĩa ARM Cấu trúc ARM (viết tắt từ tên gốc là Advanced RISC Machine) là một loại cấu trúc vi xử lý 32 bit và 64 bit ...

Apache

4 năm trước | A
Apache hay là chương trình máy chủ HTTP là một chương trình dành cho máy chủ đối thoại qua giao thức HTTP. Apache chạy trên các hệ điều ...

API (Application Programming Interface)

4 năm trước | A
Một giao diện lập trình ứng dụng (tiếng anh Application Programming Interface hay API) là một giao diện mà một hệ thống máy tính hay ...

Assembly language – Hợp ngữ

5 năm trước | A
Hợp ngữ (assembly language) là một ngôn ngữ cấp thấp dùng để viết các chương trình máy tính. Cách dùng các thuật nhớ (mnemonics) thân ...

AppleTalk

5 năm trước | A
AppleTalk là một trong các công nghệ mạng truyền thống từng được sử dụng, một bộ các giao thức độc quyền phát triển bởi Apple Inc cho ...

An ninh mạng

5 năm trước | A
An ninh Mạng – Network Security là gì? Có những lúc, ví dụ như khi bạn rời văn phòng về nhà khi kết thúc ngày làm việc, bạn sẽ ...

Ảo hóa

5 năm trước | A
Khái niệm Ảo hóa: Ảo hóa là công nghệ được thiết kế để tạo ra tầng trung gian giữa hệ thống phần cứng máy tính và phần mềm chạy trên ...