Bản đồ hình ảnh trong HTML

2 năm ago in B
Một bản đồ hình ảnh chỉ là một loại hình ảnh nhấp, mà bạn có thể thực hiện các lĩnh vực khác nhau để có liên kết đến các URL khác nhau. ...

Bộ nhớ cache – Bộ nhớ đệm

3 năm ago in B
Cache là gì? Cache là tên gọi của bộ nhớ đệm – nơi lưu trữ các dữ liệu nằm chờ các ứng dụng hay phần cứng xử lý.Mục đích của nó là để ...

Bộ nhớ trong

3 năm ago in B
Bộ nhớ trong được hiểu là các loại bộ nhớ nằm nội bộ bên trong thùng máy. Bộ nhớ đệm nhanh (cache memory): Tốc độ truy xuất nhanh; ...

Bộ nhớ máy tính

3 năm ago in B
Bộ nhớ máy tính bao gồm các hình thức, phương thức để lưu trữ được dữ liệu của máy tính một cách lâu dài (khi kết thúc một phiên làm ...

Bộ nhớ Flash

3 năm ago in B
Khái niệm bộ nhớ Flash: Bộ nhớ flash là một loại bộ nhớ không khả biến có thể xóa và ghi lại bằng điện. Về kỹ thuật thì Bộ nhớ flash là ...

Blue hat hacker

3 năm ago in B
– Hacker mũ xanh/samurai: là những chuyên gia lập trình tài năng, được các hãng như Microsoft mời về làm việc chuyên tìm lỗi cho ...

Black hat hacker

3 năm ago in B
Hacker mũ đen – Black Hat Hacker là từ thường được gọi những người mà hành động thâm nhập là có mục đích phá hoại, hoặc vi phạm ...