Directory Service

6 tháng ago in D
Directory Service là một dịch vụ thư mục được áp dụng trong việc lưu trữ các thông tin, dữ liệu theo kiến trúc tổ chức Directory và ...

DCL (Data Control Language)

8 tháng ago in D
DCL (Data Control Language) là ngôn ngữ điều khiển dữ liệu, sử dụng để phân quyền người dùng Bao gồm các lệnh: Lệnh GRANT: Trao một ...

DML (Data Manipulation Language)

8 tháng ago in D
DML là viêt tắt của Data Manipulation Language (ngôn ngữ thao tác dữ liệu) cho phép thực thi các câu truy vấn,bao gồm cú pháp để cập ...

DDL (Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu)

8 tháng ago in D
DDL là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. Nó dùng để định nghĩa cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bao gồm định nghĩa các hàng, các cột, các bảng dữ ...

DB2

8 tháng ago in D
DB2 là một trong các dòng phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ của IBM (RDBMS: relational Database Management System). Có nhiều ...

Điện tín

8 tháng ago in D
Điện báo hay điện tín là cách thức truyền thông tin (tin nhắn) không lời thoại. Nó được sử dụng rộng rãi trong ngành hàng hải và hàng ...

DarkoderCrypt0r

8 tháng ago in D
DarkoderCrypt0r là biến thể WannaCry được phát triển hoàn thiện nhất so với bản gốc tính đến thời điểm hiện tại vì nó thật sự mã hóa ...

DVD-R

9 tháng ago in D
DVD-R thường là đĩa 2 mặt (mỗi mặt 4.7 Gb) [DVD xịn hơn DVD-R] . Có thể bạn này bị rútbớt extra hoặc language của bản xịn.

DivX Re-Enc

9 tháng ago in D
DivX Re-Enc được lấy từ nguồn đĩa VCD gốc -> encodelại thành file DivX -> khoảng 200MB –> nói chung chất lượng rất kém.

DVDRip

9 tháng ago in D
DVDRip là bản copy (hay còn gọi lả rip) từ DVD phát hành chính thức, có thể nói DVDrip là dạngphổ biến nhất hiện nay, có chất lượng rất ...

DVD-SCREENER (DVDSCR)

9 tháng ago in D
DVD-SCREENER (DVDSCR) Tương tự như SCR nhưng được chép vào DVD, thường có các dòng thông báo chạy ngang màn hình làm gián đoạn phim. ...

Developer

9 tháng ago in D
Developer (Nhà phát triển) là người không chỉ code mà tham gia vào tất cả các giai đoạn của SDLC (Software Development Life Cycle – Quy ...

Deploy (deployment)

9 tháng ago in D
Deploy/deployment được hiểu là triển khai, sắp đặt một thứ gì đó. Trong lĩnh vực phần mềm, deploy được hiểu là triển khai tiến hành sử ...