DirectX

8 tháng ago in D
Microsoft DirectX là một tập hợp các giao diện lập trình ứng dụng (API) để xử lý các nhiệm vụ liên quan đến đa phương tiện, đặc biệt ...

Deep Learning

8 tháng ago in D
Deep Learning là một thuật toán dựa trên một số ý tưởng từ não bộ tới việc tiếp thu nhiều tầng biểu đạt, cả cụ thể lẫn trừu tượng, qua ...

Death March

8 tháng ago in D
Death March là giai đoạn nước rút trong ngành công nghiệp phát triển phần mềm.  Tiến độ công việc mà bị chậm trễ thì công ty sẽ thuê ...

Dữ liệu số

8 tháng ago in D
Bản chất dữ liệu số là những chuỗi số 0 và 1 được sắp xếp thành những đoạn mã nhị phân và nó được lưu trữ trên một môi trường nào đó. ...

Data (dữ liệu)

8 tháng ago in D
Nói dễ hiểu, Data (dữ liệu) bao gồm những mệnh đề phản ánh thực tại. Một phân loại lớn của các mệnh đề quan trọng trong thực tiễn là ...

Đánh giá và biểu diễn tri thức

8 tháng ago in D
Đánh giá và biểu diễn tri thức là những mẫu thông tin và mối quan hệ trong dữ liệu đã được phát hiện ở bước khai phá dữ liệu được ...

Data mining (Khai phá dữ liệu)

8 tháng ago in D
Khai phá dữ liệu (data mining) Là quá trình tính toán để tìm ra các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn liên quan đến các phương pháp tại giao ...

Dolphin trong KDE

9 tháng ago in D
Dolphin là File Manager mặc định được tích hợp trên KDE thay thế cho Konqueror kể từ phiên bản KDE 4. Dolphin là một File Manager với ...

Định dạng .mobi

9 tháng ago in D
.mobi là một định dạng file của ebook, là một định dạng phù hợp, hoạt động tốt trên đa số các thiết bị đọc sách. File e-book định dạng ...

DCPROMO (Domain controller Promoter)

9 tháng ago in D
DCPROMO viết tắt của Domain controller Promoter là công cụ đê cài đặt hoặc gỡ bỏ AD (Active Directory) Thường sử dụng để nâng cấp lên ...

Default Gateway

9 tháng ago in D
Default Gateway (viết tắt DG) trước tiên là một địa chỉ IP, và còn được gọi là cổng mặc định. Địa chỉ này sẽ được cấu hình cho máy tính ...

Domain Controller

9 tháng ago in D
Domain Controller (bộ điều khiển miền) viết tắt là DC, được phát triển bởi Microsoft. DC có chức năng quản lý một cách tập trung một ...

Directory Service

10 tháng ago in D
Directory Service là một dịch vụ thư mục được áp dụng trong việc lưu trữ các thông tin, dữ liệu theo kiến trúc tổ chức Directory và ...

DCL (Data Control Language)

11 tháng ago in D
DCL (Data Control Language) là ngôn ngữ điều khiển dữ liệu, sử dụng để phân quyền người dùng Bao gồm các lệnh: Lệnh GRANT: Trao một ...