Deep Web

2 năm ago in D
1. Deep Web là những website có nội dung trên mạng được ẩn đi hoặc không được liệt kê. Nó chiếm tới 96% mạng internet và chứa đến 7500 ...

Định tuyến động

2 năm ago in D
Khái niệm định tuyến động Giao thức định tuyến động đƣợc sử dụng để giao tiếp giữa các Router với nhau. Giao thức định tuyến động cho ...

DSU (Data Service Unit)

2 năm ago in D
Data Service Unit (DSU) là bộ phận có khả năng quản lý việc điều khiển đường truyền và chuyển đối các tín hiệu vào ra giữa các chuẩn ...

!DOCTYPE trong HTML

2 năm ago in D
!Doctype không phải là một tag HTML, !Doctype chỉ cho trình duyệt web biết được phiên bản ngôn ngữ đánh dấu (markup language) nào được ...

Định luật Moore

3 năm ago in D
Định luật Moore được xây dựng bởi Gordon Moore – một trong những sáng lập viên của tập đoàn sản xuất chip máy tính nổi tiếng ...

DNS – Domain Name System

3 năm ago in D
* Khái niệm: DNS là từ viết tắt trong tiếng Anh của Domain Name System, là Hệ thống tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, ...

Duplex – Song công

3 năm ago in D
Trong lĩnh vực truyền thông, từ song công (雙工 tiếng Anh: duplex) dùng để miêu tả một kênh truyền thông có thể chuyển tín hiệu theo cả ...

Dyre

3 năm ago in D
Virus Dyre hay còn gọi là dyreza. Nếu bạn liên tiếp nhận được pop-up cung cấp để có được một phần mềm miễn phí, bạn có khả năng bị ...

DRAM

3 năm ago in D
Khái niệm Ram Động (DRAM) Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM hay RAM động) là một loại bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên lưu mỗi bit dữ ...