Frame Relay

2 năm ago in F
Định nghĩa – Khái niệm Frame Relay Frame Relay là một dịch vụ truyền số liệu mạng diện rộng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói. Đây là ...

Form Field

2 năm ago in F
Form Field là nói chung về những thành phần nhập liệu trong Form của ngôn ngữ HTML. Ví dụ: Text Field TextArea Password Check Box Radio ...

File Inclusion

2 năm ago in F
1. Giới thiệu File Inclusion File Inclusion là lỗ hổng cho phép hacker chèn các file mã độc vào đoạn script thực thi của ứng dụng web. ...

File Hosts

2 năm ago in F
File Host là một tập tin nằm trong hệ thống của các hệ điều hành, tại đây nó lưu trữ các thông tin IP của các máy chủ mà tên miền được ...

FLV (Flash Video)

2 năm ago in F
FLV (Flash Video) là một định dạng video được phát triển bởi hãng Adobe Systems, với ưu điểm ít tốn băng thông đường truyền nên được sử ...

Firewall (Tường lửa)

2 năm ago in F
Khái niệm Firewall (Tường lửa): Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, ...

Footprinting (In dấu ấn)

2 năm ago in F
Khái niệm Footprinting là một phần của giai đoạn tấn công có chuẩn bị trước và bao gồm việc tích lũy dữ liệu về môi trường của một mục ...

Fortran

3 năm ago in F
* Khái niệm: Fortran (hay FORTRAN) là một ngôn ngữ lập trình biên dịch, tĩnh, kiểu mệnh lệnh được phát triển từ thập niên 1950 và vẫn ...

Full-duplex – Song công toàn phần

3 năm ago in F
Nếu tín hiệu có thể đồng thời chạy theo hai hướng, kênh truyền thông được gọi là song công toàn phần (full-duplex). Mạng điện thoại hữu ...

FTP – File Transfer Protocol

3 năm ago in F
* Khái niệm giao thức FTP: FTP (viết tắt của File Transfer Protocol dịch ra là “Giao thức truyền tập tin”) là giao thức ...

Full text search

3 năm ago in F
Khái niệm: Nói đơn giản dễ hiểu, full text search (gọi tắt là FTS) là cách tự nhiên nhất để tìm kiếm thông tin, hệt như Google, ta chỉ ...

Framework

3 năm ago in F
Khi viết một trang web (hay một ứng dụng), có nhiều thứ mình phải viết đi viết lại nhiều lần, như là việc kiểm tra user này đã đăng ...