ITU (International Telecomunication Union)

9 tháng ago in I
ITU (viết tắt của International Telecomunication Union nghĩa là Liên Minh Viễn Thông Quốc Tế hay Liên hiệp Viễn thông Quốc Tế) là tổ ...

ICQ (I Seek You)

11 tháng ago in I
ICQ là một chương trình máy tính nhắn tin tức thì lần đầu tiên được Mirabilis, một công ty Israel phát triển và phổ biến vào năm 1996. ...

IDL (Interactive Data Language)

12 tháng ago in I
IDL, viết tắt của Interactive Data Language (ngôn ngữ tương tác dữ liệu) là một ngôn ngữ lập trình thiết kế dành riêng cho mục đích xử ...

IDE (Integrated Development Environment)

2 năm ago in I
Môi trường phát triển tích hợp (tiếng Anh: Integrated Development Environment; viết tắt: IDE) còn được gọi là “Môi trường thiết ...

IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm)

2 năm ago in I
IDS (Hệ thống phát hiện xâm phạm) là một hệ thống phòng chống, nhằm phát hiện các hành động tấn công vào một mạng. Mục đích của nó là ...

ISDN (Integrated Services Digital Network)

2 năm ago in I
Trong lĩnh vực viễn thông, ISDN (Integrated Services Digital Network – Mạng số tích hợp đa dịch vụ) là công nghệ băng hẹp được sử ...

ISP (Internet Service Provider)

2 năm ago in I
Nhà cung cấp dịch vụ Internet hay Nhà cung cấp dịch vụ nối mạng (tiếng Anh: Internet Service Provider, viết tắt: ISP) chuyên cung cấp ...

Intel (Integrated Electronics)

2 năm ago in I
Tập đoàn Intel (Integrated Electronics) thành lập năm 1968 tại Santa Clara, California, Hoa Kỳ. Intel sản xuất các sản phẩm như chip vi ...

IIS (Internet Information Services)

2 năm ago in I
Khái niệm IIS (Internet Information Services) IIS là viết tắt của từ (Internet Information Services ), được đính kèm với các phiên bản ...

Intent (liên lạc)

2 năm ago in I
Intent (Android) là công cụ để trao đổi thông điệp giữa các thành phần của ứng dụng cũng như giữa các ứng dụng. Intent được dùng để ...

I/O

3 năm ago in I
I/O là viết tắt của từ Input/Output tức Nhập Xuất. Từ này thường đi kèm với một số danh từ để nói lên tổng quát tính chất của nó. Ví ...

IBM System/360

3 năm ago in I
IBM System/360 (S/360) là họ hệ thống máy tính trung tâm lớn được IBM công bố ngày 07 tháng 4 năm 1964. Đây là lần đầu tiên một họ máy ...

IT

3 năm ago in I
Information Technology : Công nghệ thông tin. IT là ngành nghề, không có khái niệm “một IT”, chỉ có người chuyên ngành về ...