JPEG (Joint Photographic Experts Group)

3 tuần ago in J
JPEG hay JPG (tiếng Anh, viết tắt cho Joint Photographic Experts Group) là một trong những phương pháp nén ảnh hiệu quả, có tỷ lệ nén ...

J2TeaM Community

9 tháng ago in J
J2TeaM Community là một nhóm cộng đồng trên Facebook được quản lý nghiêm ngặt, J2TeaM Community được tạo ra và quản lý bởi các thành ...

J2TeaM

9 tháng ago in J
J2TeaM nghĩa là gì? Cái tên J2TeaM là một cách viết tắt, ghép lại mà thành, cụ thể: J2TeaM = Juno_okyo + James + Team.  J2TeaM là một ...

Javascript

2 năm ago in J
Khái niệm  Javascript Javascript là một ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich tại Netscape. Mục đích ban đầu để ...

JSON (JavaScript Object Noattion)

2 năm ago in J
Khái niệm JSON JSON (JavaScript Object Noattion) là 1 định dạng hoán vị dữ liệu nhanh. Chúng dễ dàng cho chúng ta đọc và viết. Dễ dàng ...

John von Neumann

3 năm ago in J
John von Neumann (Neumann János; 28 tháng 12, 1903 – 8 tháng 2, 1957) là một nhà toán học người Mỹ gốc Hungary và là một nhà bác học ...