Lệnh require trong php

1 năm ago in L
Lệnh require Dùng để import một file PHP khác vào file hiện tại, lúc này file hiện tại có thể sử dụng mọi tài nguyên của file import ...

Localhost

1 năm ago in L
Hiểu theo nghĩa nôm na và đơn giản nhất: Local là trên máy tính của các bạn, host là Web hosting hoặc WebServer ! Localhost được sử ...

label trong html

1 năm ago in L
Định nghĩa và sử dụng Tag <label> định nghĩa nhãn cho thành phần <input />. Tag <label> không hiển thị bất cứ gì đặc ...

LAN (Local Area Network)

2 năm ago in L
Khái niệm – Định nghĩa LAN LAN là viết tắt của Local Area Network tạm dịch là mạng máy tính nội bộ, giao tiếp này cho phép các ...

Layout trong Android

2 năm ago in L
Layout là các dạng điều khiển đặc biệt không hiển thị ra mà hình mà dùng để chứa và bố trí chỗ cho các điều khiển khác. Tất cả các ...

Linux

2 năm ago in L
Linux là gì? Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng ...

Lập trình tuyến tính

2 năm ago in L
Lập trình tuyến tính là cách viết chương trình trong đó phần lớn các lệnh được đặt theo trình tự  thực hiện của chúng, nghĩa là lệnh ...

Landing page

3 năm ago in L
Khái niệm: Landing page: Trong Marketing online, được coi là trang đích đến, là một trang xuất hiện khi có một khách hàng tiềm năng ...