Layout trong Android

2 năm ago in L
Layout là các dạng điều khiển đặc biệt không hiển thị ra mà hình mà dùng để chứa và bố trí chỗ cho các điều khiển khác. Tất cả các ...

Linux

2 năm ago in L
Linux là gì? Linux là tên gọi của một hệ điều hành máy tính và cũng là tên hạt nhân của hệ điều hành. Nó có lẽ là một ví dụ nổi tiếng ...

Lập trình tuyến tính

3 năm ago in L
Lập trình tuyến tính là cách viết chương trình trong đó phần lớn các lệnh được đặt theo trình tự  thực hiện của chúng, nghĩa là lệnh ...

Landing page

3 năm ago in L
Khái niệm: Landing page: Trong Marketing online, được coi là trang đích đến, là một trang xuất hiện khi có một khách hàng tiềm năng ...