Netflix

4 tháng ago in N
Netflix là một dịch vụ xem phim trực tuyến của Mỹ, rất phổ biến ở Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, giờ đã có mặt tại Việt Nam với ...

None Capturing Group

4 tháng ago in N
None Capturing Group là quy tắc trong Regular Expression để biểu thức con nào đó sẽ không xuất hiện trong kết quả về, là khái niệm ...
NS-2

NS-2

7 tháng ago in N
Chương trình mô phỏng mạng NS có nguồn gốc từ U.C.Berkely/LBNL, NS là một chương trình mô phỏng sự kiện rời rạc hướng đối tượng có mục ...

NS (Network Simulator)

8 tháng ago in N
NS (Network Simulator) là phần mềm mô phỏng mạng theo phương thức điều khiển sự kiện rời rạc và hướng đối tượng. Được phát triển tại ...

NMS (Network management system)

8 tháng ago in N
NMS (Network management system – Hệ quản lý mạng) là một bộ phần mềm được thiết kế để cải hiệu quả và năng suất việc quản lý ...

Nautilus của GNOME

9 tháng ago in N
Nautilus là trình quản lý file mặc định của desktop GNOME. Hiện nay nó là một trong những công cụ tích hợp nhiều tính năng nhất trong ...

Ngôn ngữ lập trình

9 tháng ago in N
Ngôn ngữ lập trình là một hệ thống được ký hiệu hóa để miêu tả những tính toán (qua máy tính) trong một dạng mà cả con người và máy đều ...

Ngôn ngữ có kiểu yếu

9 tháng ago in N
Ngược lại ngôn ngữ kiểu mạnh, ngôn ngữ có kiểu yếu là ngôn ngữ mà không quá khắt khe trong các quy tắc về kiểu hoặc cho phép một cơ chế ...

Ngôn ngữ có kiểu mạnh

9 tháng ago in N
Ngôn ngữ có kiểu mạnh là các ngôn ngữ không cho phép dùng các giá trị của kiểu này như là một kiểu khác. Chúng rất chặt chẽ trong việc ...

Ngôn ngữ kiểu động

9 tháng ago in N
Các ngôn ngữ có kiểu động là ngôn ngữ mà các kiểu chỉ được gán lên các dữ liệu trong thời gian chương trình được thực thi. Điều này có ...

Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu

9 tháng ago in N
Ngôn ngữ loại suy đoán kiểu là ngôn ngữ trong đó các biến và hàm có thể không cần được khai báo từ trước. Linux BASH và PHP là hai ví ...

Ngôn ngữ kiểu khai báo

9 tháng ago in N
Ngôn ngữ kiểu khai báo, tức là sự thông báo của biến và hàm đều được khai báo riêng về kiểu của nó. Ví dụ điển hình của loại này ...

Ngôn ngữ kiểu tĩnh

9 tháng ago in N
Ngôn ngữ có kiểu tĩnh là ngôn ngữ xác định trước kiểu cho tất cả dữ liệu được khai báo trong mã nguồn tại thời điểm dịch. Các giá trị ...

NAT (Network address translation)

9 tháng ago in N
NAT không phải uống rượu vào nhiều là Nát đâu nha 😀 Biên dịch địa chỉ mạng (tiếng Anh: Network address translation – NAT) ...

Notepad++

10 tháng ago in N
Notepad++ là trình biên tập mã nguồn tự do cho Windows. Dự án Notepad++ được lập ở SourceForge.net, và đến nay đả có hơn 16 triệu lượt ...