Ngôn ngữ lập trình C++

4 năm trước | N
Ngôn ngữ C++ (đọc là “C cộng cộng” hay “xi-plus-plus”, IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình. ...

Ngôn ngữ lập trình C

4 năm trước | N
Khái niệm ngôn ngữ C Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Dennis Ritchie để dùng ...

NetBIOS (Network Basic Input/Output System)

4 năm trước | N
NetBIOS (Network Basic Input/Output System) là một ngôn ngữ lập trình ứng dụng ghép nối tương thích API cho các máy khách kết nối tới ...

Non-breaking space

4 năm trước | N
Ký tự   là gì?   (Non-breaking space) – Không gian không bị phá hủy. Là khoảng trắng trong HTML – Ký tự ...

Nginx

4 năm trước | N
Nginx là một máy chủ proxy ngược mã nguồn mở (open source reverse proxy server) sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và ...

Nessus

4 năm trước | N
Nessus là một phần mềm quét lỗ hổng khá toàn diện. Mục tiêu của nó là phát hiện các lỗ hổng tiềm ẩn trên các hệ thống được kiểm tra ...

Nmap

4 năm trước | N
Nmap là một công cụ bảo mật được phát triển bởi Floydor, ban đầu nó chỉ là một tool *nix nhưng về sau đã phát triển rất mạnh mẽ phù hợp ...

NS (name server)

4 năm trước | N
NS (name server) xác định Name Server khác cho domain Record tiếp theo cần có trong zone là NS (name server) record. Mỗi name ...

Notification (thông báo)

4 năm trước | N
Notification cho phép thông tới người dùng các sự kiện của ứng dụng mà không làm ngắt quãng hoạt động của Activity. Notification dùng ...

Ngôn ngữ máy

5 năm trước | N
Khái niệm ngôn ngữ máy: Ngôn ngữ máy (còn được gọi là máy ngữ hay mã máy; tiếng Anh là machine language hay machine code) là một tập ...

Network Layer – Tầng mạng mô hình OSI

5 năm trước | N
* Khái niệm: Tầng mạng (tiếng Anh: Network Layer) là tầng thứ ba trong bảy tầng của mô hình OSI. Tầng này chịu trách nhiệm đáp ứng các ...

Nguồn tin nguyên thủy

5 năm trước | N
Nguồn tin nguyên thuỷ là tập hợp những tin nguyên thuỷ (chưa qua một phép biến đối nhân tạo nào) Các tin nguyên thuỷ phần nhiều là ...

Nguồn Tin – Information source

5 năm trước | N
Nguồn tin: là nơi sản sinh ra hay chứa các tin cần truyền đi. Khi một đường truyền được thiết lập để truyền tin từ nguồn tin đến nhận ...