Punched card (Thẻ bấm lỗ)

2 tháng ago in P
Thẻ bấm lỗ (punched card) là một mảnh giấy cứng được sử dụng để chứa thông tin kỹ thuật số đại diện bởi sự hiện diện hay không có ...

Phiên hoạt động Facebook

4 tháng ago in P
Bạn có thể đăng nhập tài khoản Facebook từ các máy tính và điện thoại khác nhau cùng lúc. Mỗi nơi bạn đăng nhập là một phiên hoạt động. ...

Pin Li-ion

5 tháng ago in P
Pin lithium-ion (hay pin Li-ion, viết tắt là LIB) là một loại pin sạc. Trong quá trình sạc, các ion Li chuyển động từ cực dương sang ...

PhpStorm

5 tháng ago in P
JetBrains PhpStorm là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) đặc biệt dành cho các nhà phát triển web, những người cần những công cụ ...

Phương thức eval() trong javascript

6 tháng ago in P
Phương thức eval() trong javascript có chức năng tính toán biểu thức toán học hoặc thức thi mã lệnh tùy thuộc vào tham số mà người dùng ...

Private IP

8 tháng ago in P
Khác với Public IP là địa chỉ dùng để xác định máy tính của bạn trên Internet thì Private IP là địa chi dùng để xác định máy tính của ...

ENT (Essential NetTools)

8 tháng ago in P
ENT (Essential NetTools) là công cụ thiết yếu cho mục đích muốn xâm nhập vào các máy tính từ xa.  Hướng dẫn sử dụng ENT (Essential ...

Poll trong SNMP

9 tháng ago in P
Poll là phương thức trong SNMP có nguyên tắc hoạt động như sau: Trung tâm giám sát (manager) sẽ thường xuyên hỏi thông tin của thiết bị ...

Ping (Packet Internet Grouper)

9 tháng ago in P
Ping, viết tắt của Packet Internet Grouper (Groper), là một công cụ cho mạng máy tính sử dụng trên các mạng TCP/IP (chẳng hạn ...

Port Mapping

9 tháng ago in P
Port mapping thực ra đơn giản chỉ là quá trình chuyển đổi số port mặc định của một dịch vụ nào đó đến 1 số khác. Ví dụ Port mặc định ...

PCMan trong Linux

9 tháng ago in P
PCMan là một trong những trình quản lý cửa sổ nhanh và nhẹ. Nó khác biệt với những trình quản lý file là do có tính năng nhiều cửa sổ ...

PDU (Protocol Data Unit) trong SNMP

9 tháng ago in P
SNMP chạy trên nền UDP. Cấu trúc của một bản tin SNMP bao gồm : version, community và data. Phần Data trong bản tin SNMP gọi là PDU ...

PMD (Physical Medium Dependent)

9 tháng ago in P
PMD (viết tắt của cụm từ Physical Medium Dependent) là một trong ba lớp con của lớp vật lý mà kiến trúc Ethernet chia ra (gồm PMD ...

Phần mềm iKID

9 tháng ago in P
iKID là phần mềm giúp các bậc cha mẹ quản lý được thời gian và nội dung mà con em mình sử dụng khi truy nhập Internet cũng như những ...