Petrwrap (NotPetya)

10 tháng ago in P
Mã độc Petrwrap (hoặc NotPetya), được cho là hậu duệ của mã độc Petya từng xuất hiện năm ngoái và tạo ra một cuộc tấn công lớn trên quy ...

PPDIOO

12 tháng ago in P
PPDIOO (Viết tắt: Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize). PPDIOO là một quy trinh thống nhất gồm sáu bước: Chuẩn bị, lên ...

Programmer (Lập trình viên)

1 năm ago in P
Programmer (Lập trình viên) là người cung cấp chính xác các logic tới coder để các coder viết code yêu cầu máy tính làm việc theo yêu ...

Project

1 năm ago in P
Dự án (Project) là một sư nỗ lực thực hiện một nhiêm vụ trong một giai đoan thời gian nhất định, và khi kết thúc thời gian định trước ...

PHPixie

1 năm ago in P
PHPixie là một framework khá mới, nó xuất hiện vào năm 2012 với mục tiêu tạo ra một framework hiệu suất cao cho các trang web dạng ...

Phalcon framework

1 năm ago in P
Phalcon là một framework PHP được xây dựng trên nền ngôn ngữ C. Chính vì được xây dựng bằng ngôn ngữ C, ngôn ngữ gần với ngôn ngữ hệ ...

Prado Framework

1 năm ago in P
Prado là php framework mã nguồn mở, định hướng đối tượng và sự kiện trong lập trình. Tên PRADO là từ viết tắt của từ “PHP Rapid ...

P2P (Peer to Peer)

1 năm ago in P
Khái niệm Mạng ngang hàng (tiếng Anh: peer-to-peer network), còn gọi là mạng đồng đẳng, là một mạng máy tính trong đó hoạt động của ...

Packet Sniffer

1 năm ago in P
1. Packet Sniffer là gì? Packet Sniffer hay Protocol Analyzer là những công cụ được sử dụng để chuẩn đoán và phát hiện lỗi hệ thống ...

Php7

2 năm ago in P
Cụ thể là gì? PHP7 là một phiên bản của ngôn ngữ PHP được giới thiệu vào ngày 3 tháng 9 năm 2015, đây là phiên bản mới nhất và được ...

Prompt() trong javascript

2 năm ago in P
Hàm prompt() trong javascript dùng  để lấy thông tin từ người dùng, gồm có hai tham số truyền vào là nội dung thông báo và giá trị ban ...

PPP (Point-to-point Protocol)

2 năm ago in P
Trong lĩnh vực mạng máy tính, PPP là viết tắt của Point-to-point Protocol – giao thức Điểm-Điểm (mạng ngang hàng).

Port

2 năm ago in P
Khái niệm – Định nghĩa Trong giao thức TCP và UDP, port là số nguyên 16 bit được chèn vào phần đầu (header) của mỗi gói tin. ...

Password Field trong Form HTML

2 năm ago in P
Password Field: Dùng để nhập mật khẩu, mật khẩu khi nhập sẽ chuyển sang dạng ký tự ẩn (chấm đen hoặc hoa thị) Cấu trúc <input type = ...

PCRE (Perl Compatible Regular Expression)

2 năm ago in P
Khái niệm PCRE Thuật ngữ PCRE viết tắt của cụm từ Perl Compatible Regular Expression Nghĩa là các toán tử thông dụng tương thích với ...