Process (quá trình)

2 năm ago in P
Quá trình (process) là trạng thái tức thời của một chương trình đang chạy trên máy tính. Nó bao gồm bộ nhớ cần thiết để chạy chương ...

Primary Name Server (PNS)

2 năm ago in P
Mỗi miền phải có một Primary Name Server (PNS). Server này được đăng ký trên Internet để quản lý miền. Mọi người trên Internet đều biết ...

Packet Switching (Chuyển mạch gói)

2 năm ago in P
Nối chuyển gói, hay đơn giản hơn chuyển gói, (Anh ngữ: packet switching), có nơi còn gọi là nối chuyển khung hay chuyển khung, là một ...

Proxy Server

2 năm ago in P
Proxy Server là một server đóng vai trò cài đặt proxy làm trung gian giữa người dùng trạm( workstation user) và Internet. Với Proxy ...

Phương thức hiển thị Vector

3 năm ago in P
– Quét các vector theo tọa độ điểm đầu và điểm cuối. Sử dụng các cuộn lái tia để quét thành các đoạn thẳng do vậy hình ảnh được chia ...

Phương thức hiển thị Raster

3 năm ago in P
– Các tia điện tử quét ngang màn hình từ trái sang phải theo từng hàng, đến cuối mỗi hàng thì tắt và trở về đầu hàng tiếp theo. – Mỗi ...

Phần mềm hệ thống

3 năm ago in P
Đầu tiên, các bạn đừng nhầm lẫn Phần mềm hệ thống với Hệ thống phần mềm đấy nhé 🙂 Phần mềm hệ thống là phần mềm máy tính thiết kế cho ...

Phần mềm ứng dụng

3 năm ago in P
Phần mềm ứng dụng là một loại chương trình có khả năng làm cho máy tính thực hiện trực tiếp một công việc nào đó người dùng muốn thực ...

POP – Post Office Protocol

3 năm ago in P
POP viết tắt của từ Post Office Protocol là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối ...

PDU – Protocol Data Unit

3 năm ago in P
Khái niệm PDU: PDU – Protocol data unit: Là nhóm các thông tin được bổ sung hoặc xóa bỏ trong 1 lớp của mô hình OSI, mỗi lớp trong mô ...

PhpMyAdmin

3 năm ago in P
Chính xác là gì? PhpMyAdmin là một công cụ nguồn mở miễn phí được viết bằng PHP dự định để xử lý quản trị của MySQL thông qua một trình ...

PageRank

3 năm ago in P
Google PageRank hay PageRank là một chỉ số, Google đánh giá mức độ tin cậy và chất lượng của mỗi webpage trong bất kỳ một website nào. ...

PHP

3 năm ago in P
PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor“) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát ...