QualNet

2 tháng ago in Q
QualNet là phiên bản thương mại của GloMoSim: GloMoSim không phải là miễn phí, nhưng nó được sử dụng tự do mà không cần trả phí cho mục ...

Query Analyzer

6 tháng ago in Q
Query Analyzer: Đối với một DBA giỏi thì hầu như chỉ cần công cụ này là có thể quản lý cả một hệ thống database mà không cần đến những ...

Quản trị mạng

11 tháng ago in Q
Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu ...

QoS (Quality of Service)

1 năm ago in Q
QoS (Quality of Service) là khả năng giúp cho việc truyền dữ liệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp băng thông cho những ứng dụng ...