Quảng cáo cấp trang của Adsense

4 tháng ago in Q
Quảng cáo cấp trang là họ định dạng quảng cáo cung cấp một cách thức mới và cải tiến để bạn kiếm tiền từ nội dung của mình. Với Quảng ...

QualNet

7 tháng ago in Q
QualNet là phiên bản thương mại của GloMoSim: GloMoSim không phải là miễn phí, nhưng nó được sử dụng tự do mà không cần trả phí cho mục ...

Query Analyzer

11 tháng ago in Q
Query Analyzer: Đối với một DBA giỏi thì hầu như chỉ cần công cụ này là có thể quản lý cả một hệ thống database mà không cần đến những ...

Quản trị mạng

1 năm ago in Q
Quản trị mạng được định nghĩa là các công việc quản trị mạng lưới bao gồm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo mạng lưới hoạt động hiệu ...

QoS (Quality of Service)

2 năm ago in Q
QoS (Quality of Service) là khả năng giúp cho việc truyền dữ liệu với thời gian trễ tối thiểu và cung cấp băng thông cho những ứng dụng ...