$$ CƠ HỘI KIẾM TIỀN LỚN VÀ ĐỌC SÁCH TRUYỆN BẢN QUYỀN $$

Sự kiện trong Javascript

6 ngày ago in S
Sự kiện trong Javascript là một hành động nào đó tác động lên đối tượng HTML mà ta có thể bắt được sự kiện này và thực hiện những hành ...

Supervised Learning (Học có giám sát)

4 tuần ago in S
Học có giám sát (Supervised Learning) : Là quá trình phân lớp các đối tượng trong cơ sở dữ liệu dựa trên một tập các ví dụ huấn luyện ...

Socket

1 tháng ago in S
Socket là một giao diện lập trình ứng dụng (API-Application Programming Interface). Thông qua giao diện này, chúng ta có thể lập trình ...

Samsung Internet

1 tháng ago in S
Samsung Internet là trình duyệt web được phát triển dựa trên Chromium, nó tương tự như các trình duyệt web khác trên thị trường, nhưng ...

SNMP access control list (ACL)

2 tháng ago in S
Khi manager gửi không đúng community hoặc khi OID cần lấy lại không nằm trong view cho phép thì agent sẽ không trả lời. Tuy nhiên khi ...

SetRequest trong SNMP

2 tháng ago in S
SetRequest là bản tin được manager gửi cho agent để thiết lập giá trị cho một object nào đó. Ví dụ : Có thể đặt lại tên của một máy ...

sysName

2 tháng ago in S
sysName là object cho ta biết tên thiết bị hỗ trợ SNMP đó.

SNMP (Simple Network Management Protocol)

2 tháng ago in S
Khái niệm SNMP SNMP – viết tắt của Simple Network Management Protocol (Giao thức quản lý mạng đơn gian) là một tập các thao tác cho ...

SYSVOL

2 tháng ago in S
SYSVOL là một thư mục chứa các chính sách dành cho các đối tượng người dùng hoặc máy tính và các đoạn script quan trọng khác. Cần chú ý ...

Subnet mask

2 tháng ago in S
Subnet mask hay còn gọi là subnet, subnet work là sự phân chia lô gic địa chỉ TCP/IP. Môn thực hành phân chia địa chỉ mạng thành 2 hoặc ...

Stack Clash

3 tháng ago in S
Stack Clash là lỗ hổng bắt nguồn từ cơ chế bảo vệ của trình quản lý bộ nhớ trên các hệ điều hành đang được sử dụng phổ biến. Stack là ...

Snipping Tool

4 tháng ago in S
Snipping Tool là một chương trình tiện ích nằm sẵn trên bộ ứng dụng của Windows. Snipping Tool cho phép bạn lựa chọn các cửa sổ hoặc ...

SQL Server profiler

4 tháng ago in S
SQL Profiler hay SQL Server profiler Nó có khả năng chụp tất cả các sự kiện hay hoạt động diễn ra trên một SQL Server và lưu lại dưới ...

Svchost.exe

4 tháng ago in S
Theo Microsoft: “svchost.exe là tên 1 process (tiến trình) hỗ trợ chung cho các dịch vụ chạy từ các thư viện liên kết động ...