Source Code (Mã nguồn)

2 năm ago in S
Mã nguồn (Source Code) là các dòng lệnh để đáp ứng với một sự kiện nào đó (Click trên command button chẳng hạn). Khi người sử dụng kích ...

SYN (The Synchronous Idle Character)

2 năm ago in S
SYN: Là từ viết tắt của The Synchronous Idle Character (tạm dịch: Ký tự đồng bộ hoá). Quá trình thực hiện SYN sẽ diễn ra như sau: Đầu ...

Sell

2 năm ago in S
Khái niệm – Định nghĩa Sell Shell là chương trình giữa bạn và Linux (hay nói chính xác hơn là giữa bạn với nhân Linux). Mỗi lệnh ...

Submit Button trong Form HTML

2 năm ago in S
Submit Button Nút phát lệnh và gửi dữ liệu đến trang xử lý Mỗi form trong html chỉ có một nút submit * Cấu trúc <input type = ...

sFTP (Secure File Transfer Protocol)

2 năm ago in S
sFTP là chữ viết tắt của (Secure File Transfer Protocol hoặc SSH File Transfer Protocol), tức nó là một giao thức trao đổi dữ liệu giữa ...

SSH (Secure Shell)

2 năm ago in S
SSH (tiếng Anh: Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô ...

Swap

2 năm ago in S
Swapping là gì? Swap được sử dụng để làm RAM ảo cho máy tính và nó được khuyến khích để sử dụng trong các hệ điều hành Linux như ...

Stored-XSS

2 năm ago in S
Là lỗi XSS mà đoạn mã chèn thêm vào được lưu trữ trên server, như trong CSDL dưới dạng các comment trong blog, message trong forum hoặc ...

SQL server

2 năm ago in S
I. Khái niệm, định nghĩa SQL server? SQL Server là viết tắt của Structure Query Language, nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử ...

SQL (Structured Query Language)

2 năm ago in S
Khái niệm SQL? SQL là viết tắt của Structured Query Language, là ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc. Nó được thiết kế để quản lý dữ ...

SQL injection

2 năm ago in S
Khái niệm, định nghĩa SQL injection: SQL injection là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ ...

SteamOS

2 năm ago in S
Hệ điều hành SteamOS là sản phầm được Valve phát triển từ nhân Linux, SteamOS là hệ điều hành miễn phí và được thiết kế để mang lại ...

Syskey

2 năm ago in S
Để bảo vệ hệ thống Windows bằng mật khẩu hiện có khá nhiều cách, trong đó cách thường được áp dụng là sử dụng phần mềm của hãng thứ ba. ...

Scanning

2 năm ago in S
Scanning hay còn gọi là quét mạng là bước không thể thiếu được trong quá trình tấn công vào hệ thống mạng của hacker. Nếu làm bước này ...

Static Route (định tuyến tĩnh)

2 năm ago in S
Đối với định tuyến tĩnh (Static Route), các thông tin về đường đi phải do ngƣời quản trị mạng nhập cho Router. Khi cấu trúc mạng có bất ...