Taskbar

12 giờ ago in T
Taskbar còn gọi là thanh tác vụ chứa các biểu tượng của các chương trình đang chạy, hoặc các biểu tượng được cài đặt mặc định xuất hiện ...

Thiết bị LSR

3 ngày ago in T
Thiết bị LSR là thành phần quan trọng cơ bản của mạng MPLS là thiết bị định tuyến chuyển mạch nhãn LSR (Label Switch Router). Thiết bị ...

Trình cài đặt

2 tuần ago in T
Một chương trình gọi là trình cài đặt được dùng để cài đặt các tập tin của các ứng dụng, trình điều khiển, hay các phần mềm khác, lên ...

Tenten

2 tháng ago in T
Tenten là sản phẩm do công ty GMO RUNSYSTEM (thành viên chính thức của tập đoàn GMO INTERNET GROUP) ra mắt vào đầu tháng 4/2012. ...

Truy vấn dữ liệu trong sql

3 tháng ago in T
Truy vấn dữ liệu trong sql là thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được truy xuất thông qua các cột và ...

Transmission media

3 tháng ago in T
Trên một mạng máy tính, các dữ liệu được truyền trên một môi trường truyền dẫn (transmission media), nó là phương tiện vật lý cho phép ...

Tai nghe khử tiếng ồn

4 tháng ago in T
Tai nghe khử tiếng ồn là tai nghe làm giảm tiếng ồn xung quanh bằng sóng âm (active noise control). Để khử tiếng ồn động, tai nghe phải ...

Thư viện Dispatch – PHP

4 tháng ago in T
Thư viện Dispatch là một PHP framework nhỏ. Nó không cung cấp cho bạn một thiết lập MVC đầy đủ, nhưng có thể định nghĩa quy định URL và ...

Tool GoE (GoElites)

5 tháng ago in T
Tool GoE (viết đầy đủ là GoElites) là tên một loại tool game Liên Minh có chất lượng được đánh giá cao nhất ở thời điểm cuối năm 2017 ...

Tuple trong Python

6 tháng ago in T
Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các ...