Tenten

2 tuần ago in T
Tenten là sản phẩm do công ty GMO RUNSYSTEM (thành viên chính thức của tập đoàn GMO INTERNET GROUP) ra mắt vào đầu tháng 4/2012. ...

Truy vấn dữ liệu trong sql

4 tuần ago in T
Truy vấn dữ liệu trong sql là thao tác trích xuất thông tin được lưu trữ trong các table. Thông tin được truy xuất thông qua các cột và ...

Transmission media

2 tháng ago in T
Trên một mạng máy tính, các dữ liệu được truyền trên một môi trường truyền dẫn (transmission media), nó là phương tiện vật lý cho phép ...

Tai nghe khử tiếng ồn

2 tháng ago in T
Tai nghe khử tiếng ồn là tai nghe làm giảm tiếng ồn xung quanh bằng sóng âm (active noise control). Để khử tiếng ồn động, tai nghe phải ...

Thư viện Dispatch – PHP

3 tháng ago in T
Thư viện Dispatch là một PHP framework nhỏ. Nó không cung cấp cho bạn một thiết lập MVC đầy đủ, nhưng có thể định nghĩa quy định URL và ...

Tool GoE (GoElites)

4 tháng ago in T
Tool GoE (viết đầy đủ là GoElites) là tên một loại tool game Liên Minh có chất lượng được đánh giá cao nhất ở thời điểm cuối năm 2017 ...

Tuple trong Python

4 tháng ago in T
Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các ...

Thuộc tính position trong CSS

5 tháng ago in T
Nếu như bạn muốn di chuyển một phần tử nào đó mà không ảnh hưởng đến bố cục của website thì sẽ có một giải pháp đó là sử dụng thuộc ...

Tiền xử lý dữ liệu

6 tháng ago in T
Tiền xử lý dữ liệu: Là bước làm sạch dữ liệu (xử lý dữ liệu không đầy đủ, dữ liệu nhiễu, dữ liệu không nhất quán, … ), tổng hợp ...

Trích lọc dữ liệu

6 tháng ago in T
Trích lọc dữ liệu là bước tuyển chọn, tích hợp những tập dữ liệu cần được khai phá từ các tập dữ liệu lớn ( databases, data warehouses, ...