Tool GoE (GoElites)

2 tuần ago in T
Tool GoE (viết đầy đủ là GoElites) là tên một loại tool game Liên Minh có chất lượng được đánh giá cao nhất ở thời điểm cuối năm 2017 ...

Tuple trong Python

4 tuần ago in T
Một tuple là một dãy các đối tượng không thay đổi (immutable) trong Python, vì thế tuple không thể bị thay đổi. Các tuple cũng là các ...

Thuộc tính position trong CSS

2 tháng ago in T
Nếu như bạn muốn di chuyển một phần tử nào đó mà không ảnh hưởng đến bố cục của website thì sẽ có một giải pháp đó là sử dụng thuộc ...

Tiền xử lý dữ liệu

3 tháng ago in T
Tiền xử lý dữ liệu: Là bước làm sạch dữ liệu (xử lý dữ liệu không đầy đủ, dữ liệu nhiễu, dữ liệu không nhất quán, … ), tổng hợp ...

Trích lọc dữ liệu

3 tháng ago in T
Trích lọc dữ liệu là bước tuyển chọn, tích hợp những tập dữ liệu cần được khai phá từ các tập dữ liệu lớn ( databases, data warehouses, ...

Partron PBH-300

4 tháng ago in T
Partron PBH-300 là một trong những sản phẩm mang tính hoàn thiện cao nhất của dòng tai nghe bluetooth Croise.R của Partron, đem tới ...

Topology

4 tháng ago in T
Topology mạng là cấu trúc hình học không gian, là cách bố trí phần tử của mạng cũng như cách nối giữa chúng với nhau. Thông thờng mạng ...

Tầng Data-link

4 tháng ago in T
Tầng Data-link (Tầng liên kết dữ liệu) là tầng hai của mô hình bảy tầng OSI. Nó đáp ứng các yêu cầu phục vụ của tầng mạng và phát sinh ...

Touch Cover

4 tháng ago in T
Touch Cover là chiếc vỏ cảm ứng đồng thời cũng là một bàn phím cảm ứng đa điểm. Nó được gắn với máy tính bảng bằng nam châm. Công nghệ ...

Trigger trong SQL

4 tháng ago in T
Trigger là một hoặc một tập các câu lệnh SQL được lưu trữ trong CSDL và sẽ được kích hoạt bởi sự kiện mà nó theo dõi trên bảng dữ liệu. ...