Tầng Data-link

6 tháng ago in T
Tầng Data-link (Tầng liên kết dữ liệu) là tầng hai của mô hình bảy tầng OSI. Nó đáp ứng các yêu cầu phục vụ của tầng mạng và phát sinh ...

Touch Cover

6 tháng ago in T
Touch Cover là chiếc vỏ cảm ứng đồng thời cũng là một bàn phím cảm ứng đa điểm. Nó được gắn với máy tính bảng bằng nam châm. Công nghệ ...

Trigger trong SQL

6 tháng ago in T
Trigger là một hoặc một tập các câu lệnh SQL được lưu trữ trong CSDL và sẽ được kích hoạt bởi sự kiện mà nó theo dõi trên bảng dữ liệu. ...

Tor

6 tháng ago in T
Tor là một sản phẩm cho chính CIA (cơ quan tình báo Mỹ) tạo ra, nó hoàn hảo tới mức chính những người tạo ra nó cũng không có cách nào ...

Tor Browser

6 tháng ago in T
Tor Browser là phần mềm được thiết kế để bảo vệ người dùng, có chức năng ngăn chặn người khác theo dõi kết nối Internet để xem các ...

Thunar trong Linux

6 tháng ago in T
Thunar là trình quản lý file mặc định của desktop Xfce 4 và cũng được phát hành với phiên bản Enlightenment mới nhất (E17). Nó rất nhẹ, ...

Trap trong SNMP

6 tháng ago in T
           Bản tin Trap được agent tự động gửi cho manager mỗi khi có sự kiện xảy ra bên trong agent, các sự kiện này không phải là các ...

Tizen OS

6 tháng ago in T
Tizen ( /ˈtaɪzɛn/) hay Tizen OS là hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Linux, được hậu thuẫn bởi Intel và Samsung Electronics và trong ...

Tiêu chuẩn ANSI

6 tháng ago in T
Tiêu chuẩn ANSI là bộ tiêu chuẩn Hoa Kỳ do tổ chức ANSI (American National Standards Intitute: Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) đưa ...

Token Ring

6 tháng ago in T
Ngoài Ethernet LAN một công nghệ LAN chủ yếu khác đang được dùng hiện nay là Token Ring. Nguyên tắc của mạng Token Ring được định nghĩa ...

Token passing

6 tháng ago in T
Token passing là phương pháp truy nhập xác định, là một phương pháp truy cập dùng trong mạng Token Ring, trong đó các xung đột được ...

Transact-SQL

7 tháng ago in T
Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American ...

Transaction

8 tháng ago in T
Transaction là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các operation (phép thực thi) , tiến trình ...

Tốc độ mạng (rate)

8 tháng ago in T
Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps,nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây. Ví dụ : Tốc độ trên đường truyền Ethernet là ...