Token passing

9 tháng ago in T
Token passing là phương pháp truy nhập xác định, là một phương pháp truy cập dùng trong mạng Token Ring, trong đó các xung đột được ...

Transact-SQL

10 tháng ago in T
Transact-SQL là ngôn ngữ SQL mở rộng dựa trên SQL chuẩn của ISO (International Organization for Standardization) và ANSI (American ...

Transaction

11 tháng ago in T
Transaction là một tiến trình xử lý có xác định điểm đầu và điểm cuối, được chia nhỏ thành các operation (phép thực thi) , tiến trình ...

Tốc độ mạng (rate)

11 tháng ago in T
Tốc độ (rate) thường được tính bằng đơn vị bps,nghĩa là số bit truyền đi trong 1 giây. Ví dụ : Tốc độ trên đường truyền Ethernet là ...

Thông lượng (trong mạng máy tính)

11 tháng ago in T
Thông lượng (throughput) là lượng thông tin hữu ích được truyền đi trên mạng trong một đơn vị thời gian và chính thông lượng mới là chỉ ...

Tệp CSV

11 tháng ago in T
Tệp CSV là một tệp giá trị được phân cách bằng dấu phẩy. Khi văn bản và số được lưu trong một tệp CSV, thật dễ dàng để di chuyển chúng ...

TVRip

12 tháng ago in T
TVRip là bản video được thu từ Tivi

TELECINE (TC)

12 tháng ago in T
TeleCine (TC) là máy phim số ghi phim từ băng. Âm thanh và hình ảnh có thể rất tốt, tuy nhiên sẽ phụ thuộc vào chất lượng của máy. ...

TS (Telesync) video

12 tháng ago in T
Một bản video TS (Telesync) cũng tương tự như Cam, ngoại trừ việc nó sử dụng nguồn âm thanh bên ngoài (rất có thể là một jack âm thanh ...

PRIMARY KEY trong SQL

1 năm ago in T
Một PRIMARY KEY là một trường trong một bảng mà nhận diện một cách duy nhất mỗi hàng/bản ghi trong một bảng dữ liệu. Các PRIMARY KEY ...

.ctp

1 năm ago in T
.ctp là đuôi định dạng của file trong thư mục View của framework CakePhp. Một framework mở theo mô hình MVC, có khả năng bảo mật cao.

Thuộc tính Placeholder trong HTML

1 năm ago in T
Thuộc tính placeholder là thuộc tính mới trong HTML5 dành cho thẻ input. Tác dụng của placeholder là cung cấp thêm thông tin cho người ...

Thẻ Base trong HTML

1 năm ago in T
Khái niệm Tag <base> định một địa chỉ mặc định hoặc một mục tiêu mặc định cho tất cả các liên kết trên một trang. Tag ...

TLS (Secure Sockets Layer)

1 năm ago in T
TLS (tiếng Anh: Transport Layer Security: “Bảo mật tầng truyền tải”), cùng với SSL (Secure Sockets Layer: “Tầng ổ bảo ...