Tín hiệu số

1 năm ago in T
Tín hiệu số là tín hiệu đã được lấy mẫu và lượng tử hóa.

Tín hiệu tương tự

1 năm ago in T
Tín hiệu tương tự là tín hiệu có giá trị thay đổi liên tục theo thời gian.

Tính đóng gói

1 năm ago in T
Tính đóng gói là tính chất không cho phép người dùng hay đối tượng khác thay đổi dữ liệu thành viên của đối tượng nội tại. Chỉ có các ...

Tính đa hình

1 năm ago in T
Tính đa hình cho phép các chức năng (method) khác nhau được thực thi khác nhau trên các đối tượng khác nhau. Nói nôm na đơn giản hơn là ...

Tính kế thừa

1 năm ago in T
Tính kế thừa ở đây là gì ? Là sự kế thừa, tái sử dụng phương thức, thuộc tính của lớp cơ sở. Và lớp kế thừa được gọi là lớp con, nó sẽ ...

Trừu tượng hóa dữ liệu

1 năm ago in T
Trừ tượng hóa là quá trình đơn giản hóa một đối tượng mà trong đó chỉ bao gồm những đặc điểm quan tâm và bỏ qua những đặc điểm chi tiết ...

Template

2 năm ago in T
Template là những mẫu layout được thiết kế sẵn, người dùng chỉ cần tải về chỉnh sửa một chút cho phù hợp các chức năng là có thể đem ...

TeamViewer

2 năm ago in T
1. TeamViewer là gì? Teamviewer là 1 phần mềm kết nối giữa 2 hay nhiều máy tính với nhau,  đây là một phần mềm chuyên dùng để điều ...

Thám mã thụ động

2 năm ago in T
Thám mã thụ động là việc thám mã để có được thông tin về bản tin rõ phục vụ mục đích của người thám mã.

Thám mã tích cực

2 năm ago in T
Thám mã tích cực là việc thám mã sau đó tìm cách làm sai lạc các dữ liệu truyền, nhận hoặc các dữ liệu lưu trữ phục vụ mục đích của ...

Thám mã

2 năm ago in T
Thám mã là công việc phân tích bản tin mã hóa để nhận được bản tin rõ trong điều kiện không biết trước khóa mã. Mục tiêu của thám mã ...

Truyền thông đa phương tiện

2 năm ago in T
Kể từ lâu con người đã khám phá ra rằng các thông điệp sẽ trở nên tác động hơn (có nghĩa là người nghe sẽ hiểu và nhớ chúng dễ hơn) khi ...

Telecommuting

2 năm ago in T
Làm việc từ xa hay Telecommuting mang đến cho các nhân viên sự linh hoạt và khoảng yên lặng cần thiết để tối ưu hóa năng suất lao động ...

TextArea trong HTML

2 năm ago in T
TextArea: Dùng để nhập văn bản có nhiều dòng * Cấu trúc <textarea cols = "column" rows = "row" name = "name" id = "id" ...

Text Field trong Form HTML

2 năm ago in T
Text Field: Dùng để nhập một dòng văn bản Cấu trúc: <input type = "text" name = "name" id = "id" value = "value" maxlength = ...