Thiết bị ngoại vi

3 năm ago in T
Khái niệm: Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập ...

Thuật toán mã hóa

3 năm ago in T
Thuật toán mã hóa là một thuật toán nhằm mã hóa thông tin của chúng ta, biến đổi thông tin từ dạng rõ sang dạng mờ, để ngăn cản việc ...

Truyền tin – Transmission

3 năm ago in T
Truyền tin(transmission): Là quá trình dịch chuyển thông tin từ điểm này sang điểm khác trong một môi trường xác định. Hai điểm này sẽ ...

TELNET

3 năm ago in T
TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) là một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết ...

TCP – Transmission Control Protocol

3 năm ago in T
* Khái niệm về giao thức TCP: Giao thức TCP (Transmission Control Protocol – “Giao thức điều khiển truyền vận“) là ...

TCP/IP

3 năm ago in T
* Khái niệm mô hình TCP/IP: Bộ giao thức TCP/IP, (tiếng Anh: Internet protocol suite hoặc IP suite hoặc TCP/IP protocol suite – ...