UniKey

1 tuần ago in U
UniKey là chương trình điều khiển bàn phím, hay còn gọi là bộ gõ, hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính, chạy trên hệ điều ...

USB Mobile C50

9 tháng ago in U
USB Mobile C50 là USB dùng cho mọi loại máy tính, điện thoại với tablet (trừ iPhone với iPad). Đây là USB Mobile C50 của hãng Silicon ...

UltraViewer

10 tháng ago in U
UltraViewer (còn gọi là UltraView) là một công cụ phần mềm điều khiển máy tính từ xa đầu tiên tại Việt Nam được lập trình bởi những tài ...

UI (User Interface)

12 tháng ago in U
UI (User Interface) là một khái niệm để nói tới nơi mà con người và máy móc cùng làm việc với nhau. Với sự ra đời của máy tính, UI có ...

USSD (Unstructured Supplementary Service Data)

1 năm ago in U
Hầu hết mọi người đều không biết về USSD. Trong lĩnh vực viễn thông, USSD là giao thức được sử dụng trong các điện thoại di động nền ...

Unicast

1 năm ago in U
Unicast là 1 thuật ngữ được sử dụng để mô tả cách thức truyền tin được gửi từ 1 điểm đến 1 điểm khác. Trong trường hợp này chỉ có 1 ...

UDP – User Datagram Protocol

3 năm ago in U
UDP (User Datagram Protocol) là một trong những giao thức cốt lõi của giao thức TCP/IP. Dùng UDP, chương trình trên mạng máy tính có ...

URN

3 năm ago in U
Khái niệm: URN, viết tắt của Uniform Resource Name (Định danh Tài nguyên thống nhất) Một tài nguyên Tên Uniform (URN, engl. “Tên ...

URI

3 năm ago in U
Uniform Resource Identifier (URI) là một chuỗi kí tự được sử dụng để định danh tên, hoặc tài nguyên trên Internet. Việc định danh này ...

URL

3 năm ago in U
Khái niệm: URL là viết tắt của “Uniform Resource Locator” được sử dụng để tham chiếu tới tài nguyên trên mạng Internet. URL ...