Yêu cầu thông tin trên Facebook

4 tháng ago in Y
Đôi khi, viên chức chính phủ yêu cầu cung cấp dữ liệu về những người sử dụng Facebook trong quá trình điều tra chính thức. Phần lớn các ...

Y-OCTA

9 tháng ago in Y
Y-OCTA là công nghệ được Samsung phát triển dựa trên tấm nền OLED dẻo, thay vì sử dụng lớp cảm ứng riêng biệt như hiện tại, Y-OCTA tích ...

Yii Framework

1 năm ago in Y
Khái niệm Nếu bạn chọn framework Yii thì trang web của bạn sẽ có tốc độ thực thi rất nhanh, nhanh hơn so với các framework PHP khác, ...