Y-OCTA

4 tháng ago in Y
Y-OCTA là công nghệ được Samsung phát triển dựa trên tấm nền OLED dẻo, thay vì sử dụng lớp cảm ứng riêng biệt như hiện tại, Y-OCTA tích ...

Yii Framework

7 tháng ago in Y
Khái niệm Nếu bạn chọn framework Yii thì trang web của bạn sẽ có tốc độ thực thi rất nhanh, nhanh hơn so với các framework PHP khác, ...