Khái niệm, định nghĩa Công nghệ DAG là gì?

DAG được hiểu như một công nghệ đào mà ở đó thợ đào sẽ sử dụng những quy trình, kết nối trực tuyến và xác nhận giao dịch.

THÔNG TIN CHÍNH

Quá trình kết nối và xác nhận sẽ hoàn toàn biến mất. Bản chất hoạt động này nằm ở chỗ DAG vốn tập trung tạo Site dựa trên số lượng giao dịch, hay nói cách khác, số lượng càng nhiều hay lượt người giao dịch sẽ làm tăng mức độ tin tưởng của giao dịch.

Trong khi việc cắt giảm số lượng thợ đào mỏ có thể là tín hiệu tốt với một số người. Tuy nhiên vẫn chưa thể rõ ràng được sự vượt trội của DAG so với Blockchain chỉ với một đặc điểm này. Bởi vì, DAG vẫn đang cố gắng để có được tính không phân quyền như Blockchain làm được. Vì vậy, vẫn chưa thể nào so sánh được Blockchain hay DAG thực sự tốt hơn.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA DAG

DAG hiện sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội để thực sự thu hút người dùng tương tự như Blockchain. Cụ thể:

Vấn đề Double-Spending

Mạng lưới Bitcoin sử dụng mô hình UTXO. Nghĩa là các user chỉ được phép thêm một giao dịch dưới mô hình này. Điều đó có nghĩa là sẽ có hơn 1 miner đồng thời cùng giải thuật toán đào. Việc này đòi hỏi quyền xác thực block. Thao tác này cũng dẫn đến việc tạo ra các fork tạm thời. Việc xác thực một giao dịch nhất định được quyết định bởi số giao dịch đằng sau nó. Tỷ lệ giao dịch quay trở lại mạng lưới sẽ thấp hơn khi có nhiều giao dịch đằng sau hơn , điều nãy cũng khiến các giao dịch an toàn hơn.

Mở rộng hệ thống

Khi mỗi một giao dịch được xác thực, người ta sẽ liên kết giao dịch đó với một giao dịch mới đã tồn tại trong mạng lưới DAG. Nếu giao dịch mới liên kết với tất cả các giao dịch trước đó, mạng lưới sẽ trở nên quá rộng, khiến việc xác thực các giao dịch mới khó hơn nhiều. Vì vậy, cách lý tưởng là hệ thống DAG chọn một giao dịch ngay trước đó để liên kết giao dịch này. Mục tiêu là giữ cho mạng lưới rộng vừa đủ để có thể hỗ trợ việc xác thực giao dịch nhanh chóng. IOTA cũng đề xuất thuật toán riêng để kiểm soát độ mở rộng trong mạng lưới tangle.

Giao dịch nhanh chóng

Do tính chất blockless, các giao dịch được chuyển trực tiếp vào các mạng lưới DAG. Toàn bộ quá trình này sẽ được thực hiện nhanh hơn các quá trình khác của Blockchain dựa trên PoW và PoS.

Không cần mining

Không có miner nào trong mạng lưới DAG. Việc xác thực các giao dịch thực hiện trực tiếp trên chúng. Đối với các user, điều này có nghĩa là các giao dịch được thông qua gần như là ngay sau đó.

Các giao dịch nhỏ lẻ thân thiện

Sự cải tiến của DAG giúp phí giao dịch giảm và các chuỗi hoạt động với chức năng tốt hơn. Nghĩa là người dùng có thể thanh toán các giao dịch nhỏ lẻ mà không phải trả nhiều phí như ở Bitcoin hay Ethereum.

CẤU TRÚC BLOCK DAG

Việc kết hợp Blockchain với cấu trúc DAG nảy sinh từ ý tưởng về giao dịch chéo (sidechains). Các loại giao dịch khác nhau này diễn ra đồng thời trong các chuỗi khác nhau. Cấu trúc DAG vẫn dựa trên ý niệm về các block.

IoT Chain (ITC), IOTA và Byteball là những dự án blockless nổi tiếng trên thị trường tiện điện tử hiện nay. Trong Bitcoin và Ethereum, tốc độ tạo ra block chính là mấu chốt vấn đề. Trong Bitcoin, để tạo ra một block mới mất đến 10 phút. Vấn đề này đã được cải thiện hơn ở Ethereum, nhưng thời gian xác minh block vẫn kéo dài từ 10 đến 20 giây.

Vậy lý do gì chúng ta vẫn cần một block? Trong mạng lưới Bitcoin, nhiều giao dịch được đào trong các khối và chuỗi giao dịch được duy trì bởi các băm giữa các block. Nhưng nếu chúng ta chỉ kết hợp block với các giao dịch thì sự kết hợp đó khiến cho mỗi giao dịch đều trực tiếp liên kết đến việc duy trì chuỗi. Sau khi giao dịch được đặt vào trong khối, bạn có thể bỏ qua quá trình mining. Điều này giải thích cho kết cấu blockless và năng suất cao.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA DAG VÀ BLOCKCHAIN

Tính đến nay, vẫn chưa có bất cứ cơ sở nào để so sánh DAG hay Blockchain thực sự tốt hơn. Người ta mới chỉ thực tìm được một vài điểm cho thấy sự khác biệt giữa hai công nghệ này. Cụ thể:

  • Vì không sử dụng quá nhiều nguồn lực nên DAG hoàn toàn không cần các hệ thống đào mạnh mẽ, thời gian tạo một Site cũng nhanh hơn khiến việc giao dịch hoàn toàn nhanh hơn so với Blockchain.
  • Đối với Blockchain, khi tạo một Block mới cần một Block trước và một nguồn lực tính toán và năng lượng để giải quyết. Riêng DAG thì hoàn toàn dựa trên mức độ tin cậy của ít nhất 2 Site trước nó. Nếu Site liên kết càng nhiều, thì Site đó càng đáng tin cậy.