Khái niệm, định nghĩa DarkoderCrypt0r là gì?

DarkoderCrypt0r là biến thể WannaCry được phát triển hoàn thiện nhất so với bản gốc tính đến thời điểm hiện tại vì nó thật sự mã hóa file trên máy tính của nạn nhân. Như bạn có thể thấy trong ảnh dưới, DarkoderCrypt0r sử dụng lại màn hình khóa của WannaCry và chỉnh sửa lại tiêu đề cũng như địa chỉ nhận BitCoin.

Hiện DarkoderCrypt0r chỉ có khả năng mã hóa file nằm trên desktop nhưng có lẽ không mất nhiều thời gian để người làm ra con ransomware này mở rộng quy mô ra toàn bộ máy tính. Lúc mã hóa, file bị mã hóa sẽ có đuôi *.darkcry, còn file thực thi của mã độc là @DaKryEncryptor@.exe.