Khái niệm, định nghĩa DCPROMO (Domain controller Promoter) là gì?

DCPROMO viết tắt của Domain controller Promoter là công cụ đê cài đặt hoặc gỡ bỏ AD (Active Directory)

Thường sử dụng để nâng cấp lên máy chủ Domain controller

Trong Windows Server Click vào Start → chọn Run → gõ lệnh: dcpromo